Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Lista_priloga  

Lista_priloga

Modify settings and columns
  
View: 
Edit
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
 Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24.11.2023Novi Sad
 Zdravstveno stanje ozimog ječma
Zdravstveno stanje ozimog ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24.11.2023Pančevo
 Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24.11.2023Subotica
 Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24.11.2023Knjaževac
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
24.11.2023Vranje
 Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23.11.2023Šabac
 Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23.11.2023Beograd
 Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.11.2023Požarevac
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.11.2023Kosovska Mitrovica
 Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.11.2023Vršac
 Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.11.2023Niš
 Krvava vaš u zasadima jabuke
Krvava vaš u zasadima jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.11.2023Ruma
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.11.2023Čačak
 Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.11.2023Jagodina
 Zdravstveno stanje strnih žita
Zdravstveno stanje strnih žitaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.11.2023Loznica
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.11.2023Novi Sad
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.11.2023Kruševac
 Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20.11.2023Vršac
 Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima
Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
20.11.2023Čačak
 Zdravstveno stanje uljane repice
Zdravstveno stanje uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17.11.2023Požarevac
 Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17.11.2023Novi Pazar
 Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
17.11.2023Kraljevo
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16.11.2023Zaječar
 Zdravstveno stanje useva ječma u regionu Vrbasa
Zdravstveno stanje useva ječma u regionu VrbasaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
16.11.2023Vrbas
 Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice
Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.11.2023Negotin
 Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.11.2023Smederevo
 Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima
Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
15.11.2023Subotica
 Obična kruškina buva
Obična kruškina buvaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14.11.2023Novi Sad
 Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicima
Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u krušicimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14.11.2023Kruševac
 Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Zdravstveno stanje useva ozime pšeniceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14.11.2023Kikinda
 Registrovano prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve u krušicima
Registrovano prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve u krušicimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14.11.2023Pirot
 Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
14.11.2023Valjevo
 Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječmaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.11.2023Ruma
 Lisne vaši u ozimim strnim žitima
Lisne vaši u ozimim strnim žitimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.11.2023Užice
 Prisustvo prezimljujućeg imaga kruškine buve
Prisustvo prezimljujućeg imaga kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.11.2023Šabac
 Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.11.2023Požarevac
 Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuke
Prisustvo krvave vaši u zasadima jabukeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
9.11.2023Vrbas
 Prezimljujuća forma obične kruškine buve (Cacopylla pyri)
Prezimljujuća forma obične kruškine buve (Cacopylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.11.2023Kragujevac
 Suva trulež uljane repice
Suva trulež uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.11.2023Ruma
 Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.11.2023Jagodina
 Značaj sprovođenja mehaničkih mera u voćnim zasadima u jesenjem periodu
Značaj sprovođenja mehaničkih mera u voćnim zasadima u jesenjem perioduUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.11.2023Kikinda
 Prisustvo imaga obične kruškine buve
Prisustvo imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.11.2023Beograd
 Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.11.2023Kraljevo
 Prezimljujući imago obične kruškine buve
Prezimljujući imago obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.11.2023Ruma
 Osvrt na štetne organizme u biljnoj proizvodnji u srednjem Banatu u 2023. godini
Osvrt na štetne organizme u biljnoj proizvodnji u srednjem Banatu u 2023. godiniUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3.11.2023Zrenjanin
 Prisustvo lisnih vaši u ozimim strnim žitima
Prisustvo lisnih vaši u ozimim strnim žitimaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.11.2023Kragujevac
 Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve
Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.11.2023Vranje
 Prouzrokovač raka-rana i izumiranja grana kod višnje i trešnje
Prouzrokovač raka-rana i izumiranja grana kod višnje i trešnjeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.11.2023Sremska Mitrovica
 Zdravstveno stanje ozimih ječmova
Zdravstveno stanje ozimih ječmova Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.11.2023Sombor
 Pojava nematoda u usevu postrnog krompira
Pojava nematoda u usevu postrnog krompiraUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1.11.2023Subotica
 Pojava zimskog imaga obične kruškine buve
Pojava zimskog imaga obične kruškine buveUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
31.10.2023Sremska Mitrovica
 Retrovegetacija višnje
Retrovegetacija višnje Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
27.10.2023Vršac
 U pšenicama prisutna cikada koja prenosi virus patuljavosti (kržljavosti)
U pšenicama prisutna cikada koja prenosi virus patuljavosti (kržljavosti)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26.10.2023Kikinda
 Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnje i trešnje
Prevremena defolijacija i retrovegetacija višnje i trešnjeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23.10.2023Jagodina
 Monitoring pr. čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u proizvodnoj 2023. godini
Monitoring pr. čađave krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) u proizvodnoj 2023. godini Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23.10.2023Beograd
 Prisustvo suve truleži u usevu uljane repice
Prisustvo suve truleži u usevu uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18.10.2023Pančevo
 Setva strnih žita - opasnosti i pretnje
Setva strnih žita - opasnosti i pretnjeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
18.10.2023Zrenjanin
 Paljenje žetvenih ostataka - Nesavestan odnos prema prirodi
Paljenje žetvenih ostataka - Nesavestan odnos prema prirodiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
13.10.2023Sremska Mitrovica
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Knjaževca
Prisustvo poljskih glodara u regionu KnjaževcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11.10.2023Knjaževac
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Vranja
Prisustvo poljskih glodara u regionu VranjaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.10.2023Vranje
 Prisustvo poljskih glodara na području RC Valjevo
Prisustvo poljskih glodara na području RC ValjevoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.10.2023Valjevo
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Novog Sada
Prisustvo poljskih glodara u regionu Novog SadaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.10.2023Novi Sad
 Prisustvo glodara u usevima i zasadima RC Sremska Mitrovica
Prisustvo glodara u usevima i zasadima RC Sremska MitrovicaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.10.2023Sremska Mitrovica
 Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
10.10.2023Vršac
 Prisustvo glodara na teritoriji Srednjeg Banata
Prisustvo glodara na teritoriji Srednjeg BanataUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
9.10.2023Zrenjanin
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Leskovca
Prisustvo poljskih glodara u regionu LeskovcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
9.10.2023Leskovac
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Beograda i Mladenovca
Prisustvo poljskih glodara u regionu Beograda i MladenovcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Beograd
 Opasnost od poljskih glodara na području RC Bačka Topola
Opasnost od poljskih glodara na području RC Bačka TopolaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Bačka Topola
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Čačka
Prisustvo poljskih glodara u regionu ČačkaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Čačak
 Aktivnost poljskih glodara u regionu Kikinde
Aktivnost poljskih glodara u regionu KikindeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Kikinda
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Kosovske Mitrovice
Prisustvo poljskih glodara u regionu Kosovske Mitrovice Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Kosovska Mitrovica
 Prisustvo glodara na terenu RC Kragujevac
Prisustvo glodara na terenu RC KragujevacUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Kragujevac
 Prisustvo glodara na području delovanja RC Kraljevo
Prisustvo glodara na području delovanja RC KraljevoUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Kraljevo
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Kruševca
Prisustvo poljskih glodara u regionu KruševcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Kruševac
 Prisustvo poljskih glodara na području delovanja RC Loznica
Prisustvo poljskih glodara na području delovanja RC LoznicaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Loznica
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Niša
Prisustvo poljskih glodara u regionu NišaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Niš
 Pregled na prisustvo poljskih glodara u regionu Novog Pazara
Pregled na prisustvo poljskih glodara u regionu Novog PazaraUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Novi Pazar
 Prisustvo poljskih glodara na teritoriji Topličkog okruga
Prisustvo poljskih glodara na teritoriji Topličkog okruga Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Prokuplje
 Opasnost od poljskih glodara u regionu Rume
Opasnost od poljskih glodara u regionu RumeUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Ruma
 Opasnost od glodara u regionu Sente
Opasnost od glodara u regionu SenteUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Senta
 Pojačana aktivnost poljskih glodara na području RC Sombor
Pojačana aktivnost poljskih glodara na području RC Sombor Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Sombor
 Prisustvo poljskih glodara na području RC Šabac
Prisustvo poljskih glodara na području RC ŠabacUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Šabac
 Aktivnost poljskih glodara na teritoriji rada RC Užice
Aktivnost poljskih glodara na teritoriji rada RC UžiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Užice
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Zaječara
Prisustvo poljskih glodara u regionu ZaječaraUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Zaječar
 Prisustvo glodara u regionu Smedereva
Prisustvo glodara u regionu SmederevaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.10.2023Smederevo
 Problemi u proizvodnji šećerne repe na treitoriji Srednjeg Banata
Problemi u proizvodnji šećerne repe na treitoriji Srednjeg BanataUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.10.2023Zrenjanin
 Prisustvo poljskih glodara na području RC Jagodina
Prisustvo poljskih glodara na području RC JagodinaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
6.10.2023Jagodina
 Opasnost od poljskih glodara na području delovanja RC Vrbas
Opasnost od poljskih glodara na području delovanja RC VrbasUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
5.10.2023Vrbas
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Vršca
Prisustvo poljskih glodara u regionu VršcaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.10.2023Vršac
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Negotina
Prisustvo poljskih glodara u regionu NegotinaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.10.2023Negotin
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Pančeva
Prisustvo poljskih glodara u regionu PančevaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
4.10.2023Pančevo
 Prisustvo poljskih glodara u regionu Pirota
Prisustvo poljskih glodara u regionu PirotaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
2.10.2023Pirot
 Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
29.9.2023Leskovac
 Zdravstveno stanje grozdova vinove loze pred berbu
Zdravstveno stanje grozdova vinove loze pred berbuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25.9.2023Zaječar
 Štetočine uljane repice
Štetočine uljane repiceUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
25.9.2023Sremska Mitrovica
 Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinovoj lozi
Odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus u vinovoj loziUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
22.9.2023Niš
 Povećana aktivnost poljskih glodara
Povećana aktivnost poljskih glodara Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
21.9.2023Sombor
 Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12.9.2023Valjevo
 Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okruga
Prisustvo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevima paprike na teritoriji Topličkog okrugaUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
11.9.2023Prokuplje
 Žetva suncokreta i analiza zdravstvenog stanja tokom proizvodne 2023 godine na terenu Srednjeg Banata
Žetva suncokreta i analiza zdravstvenog stanja tokom proizvodne 2023 godine na terenu Srednjeg BanataUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
7.9.2023Zrenjanin
1 - 100 Next