Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Novi Sad.

 Prilozi regionalnog centra Novi Sad

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XVI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi  plodovi su dostigli oko polovinu krajnje veličine (75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod  obe sorte  iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora. Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjena pseudotecija  

 

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama rasta stabla.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Jedna od mera borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način znatno smajuje brojnost ove cikade.

Cercospora beticola

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe  se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

 

Pega Cercospora beticola

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XV

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi  92,30%. Od ukupno pregledane 52 pseudotecije,  48 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  92,59 %, od ukupno pregledane  54 pseudotecije, 50  je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIV

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 85,45 %. Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, 47 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  86 %, od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, 43 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kukuruza se nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi prečnik ploda do 40mm (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 74,07 %. Od ukupno pregledane 54 pseudotecije, 40 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  78,18 %, od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, 43 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i sorte Zlatni Delišes nalaze se u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100 % i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 64,7 %. Od ukupno pregledane 51 pseudotecije, 33 je ispražnjeno. Kod sorte Ajdared ispražnjenost iznosi  67,24 %, od ukupno pregledanih 58 pseudotecija, 39 je ispražnjeno.

Ispražnjena pseudotecija

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis XI

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi veličina ploda do 20mm (BBCH 72), a jabuke sorte Ajdared u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Kod sorte Ajdared od 52 pregledane pseudotecije  u 1 je od 25% do 50% formiranih askospora, u 3 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 48 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 97,59%. Kod sorte Zlatni Delišes od 52 pregledane pseudotecije u 4 je od 50% do 75%, a u 48 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 98,07%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 61,53% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 53,84%.

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije 10mm (BBCH 71), a jabuke sorte Ajdared u fazi veličina ploda do 20mm (BBCH 72).

Kod sorte Ajdared od 56 pregledanih pseudotecija u jednoj je do 25% formiranih askospora, u 3 je od 25% do 50%,  u 3 je od 50% do 75% formiranih askospora, a u 49 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 94,64%. Kod sorte Zlatni Delišes od 55 pregledanih pseudotecija u 4 je od 25% do 50% formiranih askospora, u 5 je od 50% do 75%, a u 46 je od 75% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 94,09%.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 51,78% kod sorte Ajdared, a kod sorte Zlatni Delišes 45,45%.

Pseudotecija kategorija 4

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima

 Najnovije preporuke regionalnog centra Novi Sad