Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zelena prognoza tekstovi  

Zelena prognoza tekstovi

Modify settings and columns
Biblioteka koja sadrži tekstualne dokumente na osnovu kojih se rade emisije "Zelene prognoze".
  
View: 
Edit
SVE_19082022New 
Zelena prognoza 18082022KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella) 
Zelena prognoza 17082022KupusKupusov moljac; Kukuruzna sovica; Bela kupusna mušica; 
Zelena prognoza 16082022DunjaJabukin smotavac (Cydia pomonella); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 15082022Vinova lozaESKA 
Zelena prognoza 12082022Paprika; Paradajz; Kukuruz; BoranijaPamukova sovica (Helicoberpa armigera) 
Zelena prognoza 11082022Breskva; Nektarina; Šljiva; Vinova loza; Leska; Malina; Soja; Boranija; Paprika; ParadajzBraon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) 
Zelena prognoza 10082022JabukaJabukin smotavac; Obični paučinar; Crvena voćna grinja; Prouz. čađave krastavosti plodova; Prouz. smeđe ili mrke truleži plodova; Prou. gorke truleži plodova; Prouz. meke truleži plodova; Prouz. pepelnice jabuke 
Zelena prognoza 09082022KupusKupusov moljac; Bela kupusna mušica; Pamukova sovica 
Zelena prognoza 08082022KrompirKrompirov moljac 
Zelena prognoza 05082022ParadajzMoljac paradajza 
Zelena prognoza 04082022Paprika; Paradajz; Kukuruz; BoranijaPamukova sovica 
Zelena prognoza 03082022KupusKupusov moljac; Buvač; Lisne vaši; Bela kupusna mušica 
Zelena prognoza 02082022Paprika; KukuruzKukuruzni plamenac 
Zelena prognoza 01082022Vinova lozaAzijska voćna mušica; Pepeljasti grožđani moljac; Cikade 
Zelena prognoza 29072022KrompirKrompirov moljac 
Zelena prognoza 28072022KukuruzKukuruzni plamenac 
Zelena prognoza 26072022JabukaJabukin smotavac; Prouz. pepelnice 
Zelena prognoza 22072022KukuruzKukuruzni plamenac 
Zelena prognoza 20072022ParadajzMoljac paradajza 
Zelena prognoza 19072022Paprika; Paradajz; Kukuruz šećerac; BoranijaPamukova sovica 
Zelena prognoza 18072022KupusnjačeBuvači; Kupusov moljac 
Zelena prognoza 15072022KrompirKrompirov moljac; Prouz. plamenjače krompira; Prouz. crne pegavosti krompira 
Zelena prognoza 14072022SojaGrinje; Obični paučinar 
Zelena prognoza 13072022LukDuvanov trips; Prouz. plamenjače; Prouz. truleži glavica 
Zelena prognoza 12072022Šećerna repaProuz. pegavosti lišća repe 
Zelena prognoza 08072022Jabuka; Breskva; Soja; Lubenica; Dinja; Krastavac; Paradajz; Paprika Grinje 
Zelena prognoza 07072022JabukaJabukin smotavac; Prouz. pepelnice jabuke 
Zelena prognoza 06072022ŠljivaŠljivin smotavac (Grapholita funebrana) 
Zelena prognoza 04072022KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella); Prouz. plamenjače krompira (Phytophtora infestans); Prouz. crne pegavosti krompira (Alternaria solani) 
Zelena prognoza 01072022Jabučasto voćeProuz. bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 30062022KupusKupusov moljac (Plutella xylostella); Lisne vaši (Aphididae); Bela kupusova mušica (Aleurodes proletella) 
Zelena prognoza 29062022ParadajzMoljac paradajza (Tuta absoluta) 
Zelena prognoza 27062022Vinova lozaCikada (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana); Prouz. zlatastog žutila vinove loze (Flavescence doree) 
Zelena prognoza 24062022LubenicaAntraknoza; Pepelnica; Grinje 
Zelena prognoza 22062022Šećerna repaProuz. pegavosti lišća repe 
Zelena prognoza 21062022Breskva; NektarinaTrips; Breskvin smotavac 
Zelena prognoza 20062022PaprikaKukuruzna sovica; Sovica gama 
Zelena prognoza 17062022LukTrips 
Zelena prognoza 16062022JabukaJabukin smotavac; Obični paučinar; Crvena voćna grinja; Rđasta grinja; Prouz. čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke 
Zelena prognoza 15062022Vinova lozaCikada (Scaphoideus titanus) 
Zelena prognoza 14062022KrompirProuz. plamenjače krompira; Prouz. crne pegavosti krompira; Krompirova zlatica; Zelena stenica 
Zelena prognoza 13062022ŠljivaŠljivin smotavac (Grapholita funebrana) 
Zelena prognoza 10062022KukuruzKukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) 
Zelena prognoza 09062022LubenicaProuz. antraknoze lubenica; Lisne vaši 
Zelena prognoza 08062022Vinova lozaProuz. plamenjače vinove loze; Prouz. pepelnice vinove loze 
Zelena prognoza 07062022Paprika; Paradajz; KrastavacTripsi 
Zelena prognoza 06062022PaprikaVaši; Prouz. bakteriozne pegavosti lista paprike 
Zelena prognoza 03062022KukuruzKukurzni plamenac 
Zelena prognoza 02062022LukProuz. plamenjače luka 
Zelena prognoza 01062022Trešnja; VišnjaTrešnjina muva; Prouz. truleži; Prouz. pegavosti lišća 
Zelena prognoza 31052022KrompirProuz. plamenjače; Prouz. crne pegavosti; Krompirova zlatica 
Zelena prognoza 30052022JabukaJabukin smotavac; Prouz. pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke; Prouz. pepelnice jabuke; Vaši (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Dysaphis devecta) 
Zelena prognoza 27052022Vinova lozaProuz. plamenjače vinove loze; Prouz. pepelnice vinove loze; Cikada 
Zelena prognoza 26052022ŠljivaŠljivin smotavac; Šljivina vaš kovrdžalica 
Zelena prognoza 25052022KupusKupusov moljac; Vaši; Buvač; Prouz. crne pegavosti kupusa 
Zelena prognoza 24052022Breskva; NektarinaBreskvin smotavac; Vaši; Prouz. pepelnice breskve; Prouz. šupljikavosti lišća koštičavog voća 
Zelena prognoza 23052022ŠljivaŠljivin smotavac; Šljivina vaš kovrdžalica 
Zelena prognoza 20052022Trešnja; Breskva; Nektarina; LeskaZelena stenica; Braon mramorasta stenica 
Zelena prognoza 19052022KrompirKrompirova zlatica; Prouz. plamenjače; Prouz. crne pegavosti 
Zelena prognoza 18052022JabukaJabukin smotavac; Prouz. pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke; Prouz. pepelnice jabuke  
Zelena prognoza 17052022LeskaLisne vaši; Strižibube; Stenice; Prouz. pepelnice 
Zelena prognoza 16052022PšenicaProuz. šturosti klasa; Žitna pijavica 
Zelena prognoza 13052022Breskva; Trešnja; Leska; Soja; Krompir; PšenicaZelena stenica; Braon mramorasta stenica 
Zelena prognoza 12052022KupusKupusov moljac; Vaši; Buvač; Crvena kupusna stenica 
Zelena prognoza 11052022ŠljivaŠljivin smotavac; Šljivina vaš kovrdžalica; Prouz. šupljikavosti lista koštičavog voća 
Zelena prognoza 10052022Vinova lozaPepeljasti grožđani moljac; Prouz. pepelnice vonove loze 
Zelena prognoza 09052022JečamProuz. fuzarioze klasa; Žitna pijavica 
Zelena prognoza 06052022KruškaObična kruškina buva; Prouz. čađave krastavosti kruške 
Zelena prognoza 05052022Breskva; NektarinaBreskvin smotavac; Zelena breskvina vaš; Fitopatogeni virusi; Prouz. pepelnice breskve; Prouz. šupljikavosti lišća koštičavog voća 
Zelena prognoza 04052022KukuruzKukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis) 
Zelena prognoza 03052022KruškaProuz. bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 02052022KukuruzKukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis) 
Zelena prognoza 29042022ŠljivaŠljivina vaš kovrđžalica; Šljivine ose; Prouz. plamenjače šljive; Prouz. šupljikavosti lišća koštičavog voća 
Zelena prognoza 28042022JečamProuz. mrežaste pegavosti lista ječma; Prouz. sočivaste pegavosti lista ječma; Prouz. ramulariozne pegavosti ječma; Prouz. pepelnica žita 
Zelena prognoza 27042022Breskva; NektarinaProuz. pepelnice breskve; Prouz. šupljikavosti lišća koštičavog voća 
Zelena prognoza 26042022JabukaProuz. čađave pegavosti lista i krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis); Prouz. pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) 
Zelena prognoza 25042022LeskaEriofidne grinje leske (Phytoptus avellanae) 
Zelena prognoza 22042022PšenicaProuz. sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici); Prouz. žuto mrke pegavosti lista (Pyrenophora-tricici repentis); Prouz. pepelnice žita (Erysiphe graminis) 
Zelena prognoza 21042022Šećerna repaRepina pipa (Bothynoderes punctiventris) 
Zelena prognoza 20042022Jabuka; DunjaProuz. bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 19042022KruškaObična kruškina buva (Cacopsylla pyri) 
Zelena prognoza 18042022JabukaProuz. čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke; Prouz. bakteriozne plamenjače jabučastog voća 
Zelena prognoza 15042022KupusKupusna muva (Phorbia brassicae) 
Zelena prognoza 14042022ŠljivaŽuta šljivina osa (Hoplocampa flava); Crna šljivina osa (Hoplocampa minuta) 
Zelena prognoza 13042022Breskva; NektarinaTripsi 
Zelena prognoza 12042022Šećerna repaRepina pipa (Bothynoderes punctiventris) 
Zelena prognoza 11042022JabukaProuz. čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) 
Zelena prognoza 08042022JagodaProuz. sive pegavosti lista jagode 
Zelena prognoza 07042022Jabučasto voćeProuz. bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) 
Zelena prognoza 06042022JečamProuz. mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres); Prouz. pepelnice žita (Eysiphe graminis); Prouz. sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) 
Zelena prognoza 05042022Koštičavo voćeProuz. sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa) 
Zelena prognoza 04042022JabukaProuz. čađave pegavosti lista i krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis); Prouz. pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) 
Zelena prognoza 01042022Uljana repicaRepičin sjajnik (Meligethes aeneus) 
Zelena prognoza 31032022JečamMrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres); Pepelnice žita (Eysiphe graminis); Sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) 
Zelena prognoza 30032022VoćeRutava buba 
Zelena prognoza 29032022KupusKupusna muva (Phorbia brassicae) 
Zelena prognoza 28032022Koštičavo voćeProuz. sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) 
Zelena prognoza 25032022JabukaČađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis) 
Zelena prognoza 24032022KrompirKrompirov moljac (Phthorimaea operculella) 
1 - 100 Next