Grafikoni sa temperaturnim pragovima
Prikaz podataka za štetočine za koje su poznati temperaturski pragovi razvića.
Grafikoni sa brojevima jedinki
Prikaz podataka za sve štetočine za koje se monitoring bazira na praćenju broja ulovljenih imaga.
Tabelarni pregledi
Tabelarni prikazi u MS Excel formatu za sve terenske rezultate.
top