Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac
Pojava cikade Reptalus panzeri

Vizuelni pregledom useva merkantilnog kukuruza na području delovanja RC Leskovac  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri, koja je vektor Stolbur fitoplazme prourokovača bolesti crvenilo kukuruza.

cikada Raptalus panzeri

cikada Reptalus panzeri

Cikada Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i  odlaze na biljke kukuruza na kojima se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje njena brojnost.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine  ( BBCH  75).

BBCH 75

velika slika

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared  procenat  dozrelosti pseudotecija iznosi 100% , dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti presudotecija takođe 100%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 89,79%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 93,87%.                                                                     

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XIII nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm ( BBCH  74 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared  procenat  dozrelosti pseudotecija iznosi 100% , kao i kod sorte Zlatni delišes. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 80%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 82%.                                                                     

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Cikada Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Leskovac zasadi vinove loze se zavisno od sortimenta nalaze u fenofazi od formiranje ploda, mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju do faze  bobice rastu do veličine zrna pšenice, grozdovi počinju da vise  ( BBCH 71 – 73 ).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, punkt Hisar, na naličju listova registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

larva S. titanus

larva S. titanus

Cikada ima pet larvenih stadijuma. Mere suzbijanja se trenutno ne preporučuju s obzirom da su tek treći larveni stadijumi sposobni da prenesu fitoplazmu.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XII nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm ( BBCH  74 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 98,50%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija 99,50%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 70%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 74%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis )

Na području delovanja RC Leskovac usevi kukuruza nalaze u fazi od 5 do 9 listova razvijeno ( BBCH 15 - 19 ).

Vizuelnim pregledom useva registovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na 1% biljaka.

jajno leglo O. nubilalis

jajno leglo O. nubilalis

Mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XI nedelja

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – XI nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm ( BBCH   73 – 74 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 96%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija 97,50%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 58%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 60%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – X nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova ( BBCH   72 – 73 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 93,50%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti pseudotecija 95,50%. Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 40%, dok je kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija 44%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Cigaraš (Byctiscus betulae)

Obilaskom Vlasotinačkog vinogorja, lokalitet Kozare,  registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

cigaraš - Byctiscus betulae

velika slika

Imaga cigaraša javljaju se s proleća. Tokom ishrane na listovima vinove loze imago pravi oštećenja, uzdužne pruge sa lica lista. Po kopulaciji ženka pregriza peteljku lista koji vene, da bi potom nogama uvila list u obliku cigarete. Unutar uvijenog lista polaže jaja, a ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Trenutno se u uvijenim listovima registruje prisustvo imaga i položenih jaja.

Preporučuje se sakupljanje uvijenih listova koji vise na lastarima vinove loze.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju s obzirom na malu brojnost.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis – IX nedelja

Na lokalitetu Leskovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes i Ajdared, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja do veličina ploda do 20 mm ( BBCH   71 – 72 ).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća u pregledanim pseudotecijama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ) utvrđeno je sledeće:

Kod sorte Ajdared  procenat dozrelost pseudotecija iznosi 83,50%.                                                                      

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelost pseudotecija iznosi 87%.

Kod sorte Ajdared procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 28%.                                                                

Kod sorte Zlatni delišes procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 32%.

RC Leskovac nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima