Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Požarevac usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, nalaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Slika 1. Usev ječma

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 5 % biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 1% biljaka.

 

Slika 2. Mrežasta pegavost lista ječma
 
Mere zaštite se ne preporučuju, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.
Prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu Petka, hibrid sweetnugeet,  fenofaza BBCH 71 (početak razvoja semena na plodu), registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jajnih legala.

slika 1.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, jer se nalazimo na samom početku polaganja jajnih legala.

RC Požarevac nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca.

Pojave imaga cikade Reptalus panzeri 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza na teritoriji RC Požarevac registrovali smo pojavu prvih imaga cikade Reptalus panzeri  (Auchenorrhyncha, Hemiptera). Ova cikada je prenosilac   fitoplazme -Stolbur fitoplazma (Mollicutes, Prokaryotae) koja prouzrokuje crvenilo na biljkama kukuruza.

Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stadijumu larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stadijum, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz. Sve do kraja jula hrane se floemskim sokovima na biljkama kukuruza. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve.

slika 1.

Mere kontrole crvenila kukuruza i populacije cikade Reptalus panzeri podrazumevaju zabranu setve pšenice nakon kukuruza.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na teritoriji RC Požarevac usevi semenskog i merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca nalaze se u fazi od 7 listova razvijeno do faze cvetanja (BBCH 17-65).

Vizuelnim pregledima semenskog i merkantilnog kukuruza različitih grupa zrenja i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Registrovane su i ispiljene larve ove štetočine.

slika 1.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

% biljaka sa položenim jajnim leglima

% biljaka gde je došlo do piljenja larvi

ZP 666 (FAO 600)

semenski kukuruz

12

 

1

SY Zoan (FAO 600) merkantilni kukuruz

18

 

3

Kukuruz šećerac - sweetnugeet 

9

 

0

Prag štetnosti za kukuruznog plamenca je 10% biljaka sa jajnim leglima kod merkantilnog kukuruza i 5% kod semenskog i kukuruza šećerca.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala. Na početku piljenja larvi preporučuje se insekticidni tretman preparatom Coragen 20-SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Požarevac, na različitim lokalitetima, registrovali smo fazu razvoja po BBCH skali 33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog,  zdravstveno stanje u usevima pšenice:

 Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% zaraženih biljaka sa infekcijom

sive pegavosti pšenica

(prouzrokvač Septoria tritici )

 

List

1. kolenca

List 2.kolenca

List 3.kolenca

 

  Petka/

  Bassmati

33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

5

0

0

Vrbnica-Orljevo/

NS 40S

33-treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

5

0

0

Bare - Sirakovo/ Graindor

33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

3

0

0

Poljana/ Ingenio

33-treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

2

0

0

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenica.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Požarevac usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početak rasta stabla (BBCH 30) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

31.3.2017

Poljana/ Ingenio

BBCH 30

Septoria tritici

5

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Petka/ Bassmati

BBCH 31

Septoria tritici

10

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Vrbnica-Orljevo/ NS 40S

BBCH 31

Septoria tritici

15

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Bare - Sirakovo/ Graindor

BBCH 30

Septoria tritici

8

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice

Vizuelnim pregledima  useva pšenica na lokalitetima Petka, Sirakovo, Orljevo i Poljana registrovane su  fenofaze  bokorenja do faze kraj bokorenja, odnosno početka  vlatanja.  Usevi pšenice su se oporavili od stresa izazvanim  niskim temperaturama. Utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na lokalitetu Orljevo na 3% biljaka.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.2016.

10.2.2017.

6.03.2017

Poljana/ Ingenio

BBCH 25

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Petka/ Bassmati

BBCH 29

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Vrbnica-Orljevo/ NS 40S

BBCH 29

Septoria tritici

0

0

3

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Bare - Sirakovo/ Graindor

BBCH 25

Septoria tritici

0

0

0

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

 

slika 1.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste obilazak svojih parcela u cilju utvrđivanja prisustva biljnih patogena.

Zdravstveno stanje ozimih useva ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetu Kravji Do i Petka, biljke se nalaze u fenofazi početak bokorenja (BBCH 21) do faze kraj bokorenja, početak vlatanja (BBCH 30). Za razliku od prošlog pregleda usevi ječma su se oparavili od stresa izazvanog niskim temperaturama.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

 

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.11.2016.

10.2.2017.

06.03.2017

Petka/Nonius

21 BBCH

Pyrenophora teres

5

16

22

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

0

Kravlji Do/Nonius

30 BBCH

Pyrenophora teres

3

11

18

Erysiphe graminis

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

0

slika 2.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste obilazak svojih parcela u cilju utvrdjivanja prisustva biljnih patogena.

Zaštita breskve i nektarine

Vizuelnim pregledom zasada breskve i nektarine na lokalitetu Ostrovo, zasadi se nalaze u fenofazi od bubrenja pupoljaka do pojave zelenih listića. U fazama do otvaranja pupoljaka, ove biljne vrste,  su  osetljive na prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

slika 1.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste da izvrše tretman preparatom Delan 700 WG u količini od 1kg/ha.

Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na punktu Ostrovo, breskve i nektarine ranih i kasnih grupa zrenja se nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

slika 1.

U fazi bubrenja i otvaranja lisnih pupoljaka bresaka i nektarina može doći do infekcije nediferenciranog tkiva gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima sa povećanjem temperature stvoriće se povoljni uslovi za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakar-oksihlorida:

Bakarni oksihlorid 50  - u koncentraciji 0,75%. ili

Funguran-OH – 3kg/ha

Tretman obaviti u najtoplijem delu dana.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima