Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja do početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).
 
     
         BBCH 00-01
Pregledom  pseudotecija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je da je došlo do samog početka formiranja askusa, ali ne i askospora u njima.
 
RC Kikinda nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija.
 
    
              pseudotecija
Stanje u usevima pšenice i uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Mokrin, utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi  razvijeno prvo, drugo pa do četiri sekundarna stabla (BBCH 21-24).
 
Pregledom useva pšenice, na listovima je registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti (Septoria tritici) na 10% pregledanih biljaka.
 Simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia sp.) nisu uočeni.
 
 
  
 
   fenofaza pšenice                 septoria tritici
 
 
Pregledom useva uljane repice koja se nalazi u fenofazi razvijenih devet i više listova (BBCH 19) registrovani su simptomi suve truleži na starijim listovima koji se suše (Phoma lingam).
 
 
  
   faza uljane repice             phoma lingam
 
Mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice I uljane repice.
 
Stanje u usevima ozime pšenice i uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Mokrin i Banatska Topola, utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijeno 3-5  listova do  početak bokorenja (BBCH 14 do BBCH 21).
 
Pregledom useva pšenice nije utvrđeno prisustvo simptoma bolesti na listovima. Setva pšenice obavljena je na ovim lokalitetima u prvoj dekadi oktobra meseca.
 
 
  
       pšenica                              15.decembar 2017
 
Na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola pregledani su usevi uljane repice koji se nalaze u fenofazi razvijeno 9 i više listova (BBCH 19).
Na starijim listovima uočeno je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) u vidu pojedinačnih pega na listovima. Registrovani simptomi su zabeleženi na 10% biljaka.
 
  
         uljana repica                         phoma lingam
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.
Stanje u usevima pšenice
Pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda i Banatska Topola, utvrđeno je da se usevi pšenice u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja, od faze nicanja do faze 3-4 razvijena lista (9-14 BBCH). 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, niti prisustvo štetočina, ali je odsustvo padavina u prethodnom periodu uticalo na kondiciono stanje useva, pa je na pojedinim parcelama evidentan neujednačen sklop i neujednačen razvoj biljaka.
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Stanje u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva uljane repice ( Kikinda i Banatska Topola ), registrovano je da se uljana repica nalazi u fenofazi razvoja dva do četiri lista ( BBCH 12-14 ).
Na pregledanim parcelama setva uljane repice obavljena je u prvoj dekadi septembra meseca.
 
Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina na usevima uljane repice ( Phyllotreta spp. buvači ;  pagusenice repičine lisne ose Athalia rosae ) , sem sporadičnih oštećenja na listovima kotiledona na uljanoj repici od buvača.
 
U narednom periodu proizvođačima se preporučuje obilazak  i pregled parcela pod uljanom repicom jer toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
 
  
 
       BBCH 12-14                              uljana repica
 
 
 
Korisni insekti
Na teritoriji delovanja RC Kikinda, u toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi II generacije kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Monitoringom ove štetočine kukuruza, registrovana je značajna aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma. U pitanju su parazitoidi koji svog domaćina ubijaju u stadijumu jajeta, a pored kukuruznog plamenca, parazitiraju i brojne druge štetne Lepidoptere. Ipak najznačajnije poljoprivredne štetočine u našem regionu, koje ovi korisni insekti parazitiraju su kukuruzni plamenac, pamukova sovica Helicoverpa armigera, ali i štetočine iz roda Mamestra (kupusna sovica Mamestra brassice i povrtna sovica M. oleracae). Jaja domaćina, parazitirana od strane Trichogramma spp. se veoma lako razlikuju od neparazitiranih po crnoj boji, što je posledica deponovanja pigmenta melanina na horinu jaja domaćina.
 
Picture
 
 Procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca
Lokalitet
Usev
Domaćin

Datum pregleda

Procenat parazitiranih jajnih legala
Banatska Topola
semenski kukuruz
O. nubilalis

1.8.2017.

34%
Kikinda
merkantilni kukurz
O. nubilalis

1.8.2017.

28%

Kikinda

kukuruz šećerac

O. nubilalis

1.8.2017.

50%

 
Zbog izražene aktivnosti ovih korisnih insekata, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida koji ne deluju štetno na Trichogramma vrste. Preparat ovicidno-larvicidnog delovanja, koji pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju kukuruznog plamenca, a pritom ima izraženo selektivno delovanje je insekticid Coragen, pa se upravo ovom preparatu daje prednost na parcela na kojima je uočena značajana aktivnost Trichogramma osica.
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza (hibrid: Pioneer P0412) na lokalitetu Banatska Topola registrovana su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis. Pregledani usev se nalazi u BBCH fazi 55 (izrasla polovina metlica: polovina metlice počinje da se odvaja). Kako je u toku početak aktivnosti II generacije, jajna legla kukuruznog plamenca su registrovana svega na 1% pregledanih biljaka. 
 
 
Picture
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja ove štetočine. Zbog niskog procenta registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasad ne preporučuju, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala plamenca.
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca, a po postizanju pragova štetnosti oglasiće se sa signalom za hemijski tretman.
 
Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, redovnim obilaskom zasada šljive na granama je registrovano prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.
 
  
        velika slika                            velika slika    
 
         
  
 
        velika slika                             velika slika
 
 
Metcalfa pruinosa je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta.
Štete pričinjava tako što se larve hrane sisajuči sokove iz floema najmlađih biljnih delova i tako iscrpljuju biljku. Obilno luče mednu rosu koja je podloga za razvoj gljive čađavice i nakon toga plodovi gube tržišnu vrednost.
 
U zasadima gde se uoči prisustvo pomenute štetočine preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na proizvodnim parcelama i sortnom ogledu šećerne repe, registrovano je povećanje broja biljaka sa pegama prouzrokovača pegavosti listova ( Cercospora beticola ).
 
U toku prošle nedelje, padavine lokalnog karaktera, toplo vreme, doprineli su  daljem stvaranju uslova za infekciju kao i širenje ovog patogena. Na pojedinim sortama u proizvodnim uslovima koje se navodnjavaju došlo je do približavanja epidemijskom pragu (  na 50 % biljaka  bar jedna pega ) kada se preporučuje i tretman kombinacijom kontaknih i sistemičnih fungicida.
 
Rezultati očitavanja sortnog ogleda, lokalitet Kikinda, datum setve 25-26.mart 2017.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 29.06.)

1.

Tibor

0 %

10 %

2.

Victor

0 %

13 %

3.

Fred

1 %

16 %

4.

Carolus

0 %

13 %

5.

Kundera

0 %

13 %

6.

Tilman

0 %

23 %

7.

Koala

0 %

16 %

8.

Eldorado

1 %

36 %

9.

Toreador

0 %

12 %

10.

Sioux

1 %

26 %

11.

Apache

2 %

13 %

12.

Piranha

1 %

10 %

13.

Taifun

0 %

23 %

14.

Melrose

0 %

35 %

15.

Torero

0 %

10 %

16.

Stratego

0 %

36 %

17.

Heston

0 %

16 %

18.

Vandana

0 %

10 %

19.

Leopolda

0 %

6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati očitavanja proizvodnih parcela pod šećernom repom na različitim lokalitetima :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 27/28.06.)

Kikinda ( Fred )

 ( u sistemu navodnjavanja )

17.3.

32

11 %

30 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

16 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

11 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

20 %

 
Po dostizanju ili približavanju epidemijskom pragu tretman uraditi kombinacijom fungicida :
 
Bravo, Balear, Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) 1,5 l/ha + Rias 300 EC ( a.m. difenokonazol+propikonazol )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dudovac ( Hyphantria cunea )
Obilaskom terena na području delovanja RC Kikinda, registrovana je pojava gusenica dudovca (Hyphantria cunea) u zasadima na raznim voćnim vrstama : jabuka, šljiva, višnja, kajsija.
 
U pitanju su pojedinačna stabla gde zaštita nije adekvatno urađena, pa se na vrhovima grana uočavaju zapredeni listovi unutar kojih se vide gusenice dudovca. Gusenice se hrane lišćem, u nekim slučajevima mogu izazvati i potpuni golobrst.
 
Proizvođačima se preporučuje mehaničko odstranjivanje i uništavanje napadnutih grana.
 
 
 
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima