Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 6
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi početak pucanja pupoljka; vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).
 
 
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 10,52%.
 
 
 
Od ukupno pregledanih 57 pseudotecija u 39 nema formiranih askospora; u 13 je do 25% formiranih askospora, u 4  je od 26-50% formiranih askospora, dok je u 1 od 51-75% formiranih askospora.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

02.03.2023.

3,81%

08.03.2023.

4,24%

16.03.2023.

7,87%

22.03.2023.

10,52%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.

 
Pojava imaga repine pipe na starom repištu (Bothynoderes punctiventris)
Na području delovanja RC Kikinda na većini parcela u toku je priprema zemljišta za setvu šećerne repe.
 
Na feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu registrovano je prisustvo imaga repine pipe (Bothynoderes punctiventris).
 
 
 
 
Štetočina ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na dubini od 20-30 cm.
 
Najveće štete pravi u fazi klijanja i nicanja šećerne repe pa sve do pojave 2-4 prava lista.
 
Porastom dnevnih temperatura u narednom periodu očekuje se masovniji izlazak  imaga repine pipe kao i migracija sa starih na novoposejana repišta.
 
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom ove štetočine kao i fenofaze razvoja useva i u narednom periodu pa će blagovremeno  obavestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 5
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni Delišes, nalazi se u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima. Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,87%.
 
 
 
Od ukupno pregledane 54 pseudotecije u 40 nema formiranih askospora; u 11 je do 25% formiranih askospora, dok je u 3 od 26-50% formiranih askospora.
 
 
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

02.03.2023.

3,81%

08.03.2023.

4,24%

16.03.2023.

7,87%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.

Prisustvo repičinog sjajnika u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fenofazi porasta stabla (BBCH 30-32).
 
 
Vizuelnim pregledom postavljenih žutih klopki (Merikovi sudovi ) registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) za sada u niskoj brojnosti.
 
 
 
 
 
Repičin sjajnik je štetočina uljane repice koja se javlja svake godine. Prezimljava u stadijumu imaga i tokom godine ima jednu generaciju godišnje.
 
U periodu dopunske ishrane odrasli insekti u potrazi za polenom izgrizaju cvetne pupoljke usled čega pupoljci otpadaju ili se formiraju deformisane i nerazvijene ljuske.
 
Najveće štete pravi u fazi razvoja pupoljaka uljane repice i tada su usevi uljane repice najosetljiviji na prisustvo repičinog sjajnika.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite usled niske brojnosti štetočine i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje  i prisustvo štetočina u usevima uljane repice.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih mera agrotehnike nalaze se u fenofazi bokorenja do fenofaze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo:
 
pregled useva pšenice rani rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 60% biljaka
3. simptomi rđe (Puccinia sp.) na do 15% biljaka
 
 
 
pregled useva pšenice kasni rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 15% biljaka (simptomi prisutni uglavnom na donjim listovima koji se suše i odumiru)
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka
3.simptomi  rđe (Puccinia sp.) na do 2% biljaka
 
 
 
Simptomi prouzrokovača bolesti u usevima pšenice:
 
 
 
 
 
Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko parcela nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) ,ali sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo prisustvo.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Kikinda dati objavu i na ovom portalu.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 4
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni Delišes, se nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima i procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 4,24%.
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecije u 45 nema formiranih askospora; u 7 je do 25% formiranih askospora dok je u 1 od 26-50% formiranih askospora.
 
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

02.03.2023.

3,81%

08.03.2023.

4,24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 3
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima i procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 3,81%.
 
 
 
 
Od ukupno pregledane 59 pseudotecije u 52 nema formiranih askospora, u 5 je do 25% formiranih askospora, dok je u 2 od 26-50% formiranih askospora.
 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

02.03.2023.

3,81%

 

 

 

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.

 

 

 

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 24-26).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice  registrovano je povećanje broja biljaka sa prisutnim simptomima sledećih patogena u odnosu na pregled prošle nedelje ( Prilog 14.02) i to pepelnice žita ( Erysiphe graminis) na do 55% biljaka; sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka; kao i simptoma rđe na do 12% biljaka (Puccinia sp.).
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilikom pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva pšenice kako bi se utvrdilo na vreme zdravstveno stanje biljaka jer su uslovi u prethodnom periodu bili veoma povoljni za pojavu i širenje navedenih patogena.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
 
 
 
 
 
Prisustvo leskine grinje u zasadima leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi cvetanja do fenofaze početak bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
velika slika                                     velika slika
 
 
Pregledom zasada leske na lokalitetu Kikinda registrovani su simptoma napada leskine grinje (Phytoptus avellanae).
 
 
velika slika                      velika slika                      
 
 
 
velika slika                                velika slika
 
 
Leskina grinja se razvija u pupoljcima leske gde formira svoje kolonije, hrani se i razvija unutar pupoljaka. Simptomi napada pomenute štetočine uočavaju se upravo na pupoljcima koji su nabubreli, deformisani, krupniji u odnosu na zdrave pupoljke što je i posledica aktivnosti grinja unutar pupoljka. Pregledom inficiranih pupoljaka u laboratorijskim uslovima unutar samih pupoljaka registrovano je prisustvo larvi pomenute štetočine.
 
Inficirani pupoljci se ne razvijaju dalje, ne formiraju listove što svakako utiče na dalji razvoj biljaka leske. Leskina grinja tokom godine razvija veći broj generacija.
 
Mere zaštite u cilju suzbijanja leskine grinje mogu biti mehaničke i hemijske mere.
 
Mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje inficiranih, nabubrelih pupoljaka u toku zime i rano u proleće pre nego što se pupoljci otvore i grinje migriraju na nove pupoljke. Međutim, mehaničke mere se teško sprovode u većim zasadima leske, tako da je uklanjanje mehaničkim putem izvodljivo na manjim površinama i pri manjem procentu zaraze usled napada leskine grinje.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o izvođenju tretmana na ovom portalu tek nakom migracije grinja na zdrave biljne delove.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 2
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
 
Pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima i procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 2,01%.
 
 
 
Od ukupno pregledane 62 pseudotecije u 57 nema formiranih askospora, dok je u 5 je do 25% formiranih askospora.
 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis)

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

 
 
 
 
 
 
 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima