Skip to main content

Region Jagodina

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Jagodina > Prilozi > Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
 
Na području RC Jagodina, u pojedinim zasadima jabuka je učeno prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).
 
 
 
Kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum)
 
Krvava vaš je štetočina jabuke, a retko se može naći  kod kruške, dunje i oskoruše. Ova vaš prezimljava u stadijumu ženke i larve. Lako se uočava po belim vlaknastim tvorevinama na korenovom vratu, granama, a pri jačem napadu kolonije vaši mogu da nasele i lisne drške pa i plodove. Podnose veoma niske temperature, i do -27°C. 
Sa kretanjem vegetacije larve migriraju, hrane se, najčešće na ranama, pukotinama, gde je kora tanka i gde larve lakše mogu sisaljkama da probiju biljno tkivo.
Krvava vaš je prisutna u toku cele godine jer u toku vegetacije razvija 10-15 generacija. Razmnožavaju se partenogenetski. U toku jula meseca formiraju se krilate jedinke, koje prelaze na okolna stabla. Vaši se hrane, sisanjem deformišu biljno tkivo, dolazi do proliferacije biljnog tkiva, stvaraju se tumorozne tvorevine, dolazi do iznurivanja biljaka, a može doći i do sušenja i propadanja stabala.
Za suzbijanje ove štetočine najvažnije su preventivne mere:
 
  - izbor manje bujnih podloga
  - izbor manje osetljivih sorti (Ajdared i Jonagold su osetljive sorte)
   - smanjiti oštećivanje voćaka
   - izbalansirano đubrenje
   - kvalitetna rezidba radi stvaranja prozračne krune
   - izbor terena za podizanje voćnjaka.
 
Hemijsko suzbijanje je otežano zbog guste voštane prevlake i skrivenog načina života vaši. Najveći efekat u suzbijanju krvave vaši postiže se primenom insekticida u toku vegetacije, u toku migracije vaši, a pre stvaranja zaštitne voštane prevlake. Sa povlačenjem insekticida na bazi hlorpirifosa, ova vaš je dobila na većem značaju i u narednom periodu se očekuje njena intenzivnija pojava.
Orijentacioni predlog zaštite koji treba uskladiti sa vizuelnim pregledima je sledeći:
 
 -  u fazi roze balona primeniti insekticid Teppeki (a.m.flonikamid),
 -  u fazi precvetavanja insekticid Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) uz mineralno ulje ili Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor) u količini 0,4 l/ha
 -  i još jedan insekticidni tretman Movento 100 SC nakon 15-20 dana, u vreme intenzivnog porasta lisne mase uz primenu veće količine vode (800-1000 l/ha).
 
Hemijsku zaštitu je moguće sprovoditi i posle berbe plodova, u jesen, primenom mineralnih ulja. Kod pojedinačnih stabala, proizvođačima se preporučuje nanošenje insekticida četkom na kolonije vaši na korenovom vratu i granama. Potrebno je dobro nakvasiti kolonije vaši.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.