Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia Inaequalis - IV nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze početka bubrenja lisnih pupoljaka do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

 

(fenofaza razvoja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Od 50 pregledanih pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, dok je u 5 do 25% fornmiranih askospora i u 3 je 26-50% formiranih askospora te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 5,50%.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma, se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različtim fenofazama razvoja. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi razvoja 5-7 stabala vidljivo (BBCH 25-27), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi 7-9 stabala vidljivo (BBCH 27-29). U usevima iz ranijih rokova setve prisustvo bolesti je oučeno u jačem intenzitetu napada.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice uočeni su simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 7% biljaka.

 

(simptomi sive pegavosti i pepelnice na pšenici)

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežave pegavosti (Pyrenophora teres) na do 9 % biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 6% biljaka.

 

(simptomi mrežaste i sočivaste pegavosti na ječmu)

Takođe, kod oba useva registrovano je i prisustvo lisnih vaši u niskom intenzitetu napada, na 3-4% biljaka.  

 

(lisne vaši)

Na severu naše zemlje trenutno je alarmanta situacija po pitanju bolesti ozimih useva, gde su simptomi bolesti registrovani i na do 100% biljaka. Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje useve i prate razvoj bolesti. Prag štetnosti je dostignut onda kada si prisutni simptomi bolesti na preko 10% biljaka u fenofazi prvog kolenca.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma, i blagovremeno će obavestiti proizvođače kada je pravo vreme za sprovođenje hemijskog tretmana.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia Inaequalis - II nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze mirovanja, lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do faze početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

 

 

(fenofaza razvoja jabuke)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Od 50 pregledanih pseudotecija u 48 nema formiranih askospora, dok je u 2 do 25% fornmiranih askospora, te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1%.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - II nedelja

Ne području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

Velika slika

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes, nije registrovan početak formiranja askospora, pa dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - I nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se nalaze u fazi mirovanja; lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni i prekriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 

(velika slika)

Sa sakupljenog prezimelog lišća, sorte Zlatni delišes, laboratorijski je pregledano 53 pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Pregledom nije utvrđeno prisustvo zrelih askospora u askusima, te dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

RC Pirot, nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Gnjilan-Krajište i Izvor-Pod drum, usevi ozime pšenice i ječma, se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 3% biljaka. Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka. Blaga zima pogodovala je razvoju ovih štetočina.

 

U usevima ječma, registrovano prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka, sočivaste pegavosti  lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka.

 

U oba useva uočeno prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Ove štetočine karakteriše brzo prenamnožavanje i zato je potrebno na vreme redukovati njihovu brojnost. Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje useve i da prate brojnost glodara. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Prag štetnosti za poljsku voluharicu iznosi 10-500 aktivnih rupa po hektaru, dok za poljskom miša prag štetnosti je 10-50 aktivnih rupa po hektaru.

Nakon primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači i drugih životinja.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Obična kruškina buva prisutna u krušicima

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada kruške, na lokalitetu Petrovački put, sorta Viljamovka, ustanovljeno je da se kruške trenutno nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00) i da su biljke u dobroj kondiciji.

 

U najtoplijem delu sunčanog dana, kada je temperatura vazduha dostizala 180C, vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u niskom intenzitetu napada.

Najavljeno hladno vreme će odložiti polaganje jaja ove štetočine, ali će RC Pirot nastaviti sa kontinuiranim praćenjem i redovno će izveštavati na portalu.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama rasta. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi 3-4 lista razvijeno (BBCH 13-14).

 

(fenofaza ječma)

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.

 
 
 

Takođe vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisistvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka. Trenutne i prognozirane niske temperature vazduha uticaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.

(lisne vaši)

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se nalaze u različitim fazama opadanja lišća. Prilikom vršenja vizuelnog pregleda zasada, registrovano je prisustvo odrasle jedinke, zimske forme obične kruškine buve (Cacopsilla pyri).

 

(prezimljujući imago obične kruškine buve)

Trenutno je u toku pojava prezimljujućih jedinki pomenute štetočine. Za običnu kruškinu buvu karakteristična je pojava sezonskog dimorfizma. Prezimljujuća forma za razliku od letnjih formi, ima tamniju boju, krupnija je (preko 3 mm), i otpornija na niske temperature.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Prevremena defolijacija u krušicima prouzrokovana patogenima

Na području delovanja RC Pirot, u zasadima kruške koji nisu adekvatno i blagovremeno štićeni od prouzrokovača bolesti, zabeleženo je odsustvo lisne mase, odnosno došlo je do prevremene defolijacije voćaka.

 

 

(prevremena defolijacija kruške)

 

U ovim zasadima smo tokom vegetacionog perioda, u više navrata tokom vršenja vizuelnih pregleda, uočili simptome sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), u jačem intenzitetu napada.

 

 

(simptomi sive pegavosti tokom vegetacije)

 

Ova bolest je ekonomski vrlo značajna i široko je rasprostranjena. Simptomi bolesti su u vidu sitnih pega, koje se vremenom spajaju, stvarajući nekrotične površine koje dovode do prevremene defolijacije. Posledice defolijacije mogu biti nemerljive u količini i kvalitetu plodova. Međutim, rana defolijacija je negativna pojava jer utiče na formiranje manjeg broja rodnih pupoljaka za sledeću vegetacionu sezonu, čime direktno utiče na očekivani prinos.

Ovakva stabla kruške gube na kondiciji, i vrlo će nespremno dočekti predstojeće mirovanje, što će se negativno odraziti na početak vegetacije u narednoj godini.

Od preventivnih mera mogu se primenjivati sakupljanje i spaljivanje zaraženog lišća, kao i gajenje manje osetljivih sorti na ovu bolest. Takođe, i hemijske mere zaštite tokom vegetacionog perioda treba da se sprovode adekvatno i blagovremeno.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima