Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vrbas.
Zdravstveno stanje uljane repice
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na dva lokaliteta, Lipar (hibrid Expower, faza 9 i više listova razvijeno) i Vrbas (sorta Hydromel, faza 9 i više listova razvijeno), registrovani su simptomi suve truleži Phoma lingam na starijem lišću koje se suši. Prisustvo štetočina nije registrovano.
Hemijske mere se ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva uljane repice.
 
usev uljane repice
 
simptomi suve truleži
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
 

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis,  i simptomi  sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosporium secalis. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Rhynchosporium

secalis

Vrbas

Etincel

24

54%

8%

0

0

4%

Srbobran

NS 565

26

61%

83%

0

0

0

Srbobran

Nonius

26

90%

90%

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis ,  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici i simptomi rđe pšenice, Puccinia spp. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

23

36%

18%

4,5%

Srbobran

Ilina

23

44%

12,5%

0

 

U odnosu na prethodni pregled, registruje se povećan broj biljaka sa simptomima pegavosti, što je posledica povoljnih uslova za širenje patogena. Nastavljaju se vizuelni pregledi strnih žita. Hemijske mere se još ne preporučuju.

usev ječma
 
simptomi pepelnice na ječmu
 
simptomi mrežaste pegavosti lista ječma
 
simptomi sočivaste pegavosti lista ječma
 
simptomi rđe na listu pšenice
 
Zdravstveno stanje ječma i pšenice

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis, kao i simptomi  rđe ječma, Puccinia hordei. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Vrbas

Etincel

24

50%

15%

5%

0

Srbobran

NS 565

24

55%

40%

0

0

Srbobran

Nonius

24

15%

0

0

0

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis i  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Vrbas

Simonida

15

5%

10%

Srbobran

Ilina

23

30%

0%

 
usev ječma
 
 
uredosorus Puccinia hordei
 
uredospore
 
Ne preporučuju se mere zaštite ozimih useva u ovom periodu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima ovih useva.
Kruškina buva - polaganje jaja

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorte Viljamovka, koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 00 (mirovanje), registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve, Cacopsylla pyri, u indeksu napada 0,8 i  jaja u indeksu napada 3,33.

S obzirom na visoke temperature u proteklom periodu, došlo je do aktivnosti prezimljujućeg imaga i početka polaganja jaja.

Hemijske mere se još ne preporučuju zbog najavljenog hladnog perioda koji će usporiti dalju aktivnost ove štetočine.

Slika1-zasad kruške u mirovanju

Slika2-jaje kruškine buve položeno u pukotine letorasta

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, na 20-45% pregledanih biljaka, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis, na 5-17,5% pregledanih biljaka, kao i simptomi  ramulariozne pegavosti, Ramullaria colo-sygni, na 5% pregledanih biljaka (samo na sorti NS 565).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis, na 3,33-20% pregledanih biljaka, dok su simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici, registrovani na 5% pregledanih biljaka (sorta Simonida).

Na usevima uljane repice, na dva lokaliteta, u Liparu(hibrid Expower) i u Vrbasu (sorta Hydromel), nisu registrovani simptomi suve truleži, Phoma lingam.

Ne preporučuju se mere zaštite ozimih useva u ovom periodu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima ovih useva.

Lokalitet

JEČAM/SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Ramularia collo-cygni

Vrbas

Etincel

23

45%

5%

0

Srbobran

NS 565

23

32,5%

17,5%

5%

Srbobran

Nonius

24

20%

0

0

 

Lokalitet

PŠENICA/SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Vrbas

Simonida

14

5%

20%

Srbobran

Ilina

23

0

3,33%

ozimi ječam, Srbobran

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

Polaganje jaja pamukove sovice u zasadu kajsije!
Vizuelnim pregledom zasada kajsije (duge vegetacije, sorta Farlis, 3 ha), koja se nalazi u fenofazi po BBCH skali 85 (završeno obojavanje, plod dostigao krajnju veličinu), registrovana su sveže položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i plodovima kajsije na 45% biljaka. Pored postrnih useva, pamukova sovica u ovom periodu godine polaže jaja i pravi štete i na plodovima voća koje je u fazi sazrevanja.
S obzirom da je u toku berba kajsije, insekticidni tretman se ne preporučuje.
 
zasad kajsije Farlis sorta
 
jaje pamukove sovice na listu kajsije
 
jaje pamukove sovice na plodu kajsije!
Rak korena maline

Na području koje pokriva RC Vrbas, u većini zasada malina, registruju se simptomi  propadanja pojedinačnih biljaka, u vidu zaostalog porasta i tumorastih izraslina na korenu i korenovom vratu,od prouzrokovača bakterioznog raka, Agrobacterium spp. što je posledica nesertifikovanog sadnog materijala. Takve biljke obavezno ukloniti, kako se zaraza ne bi širila na ostale biljke.

 
tumorasti izraštaji na korenovom vratu maline
Dinamika polaganja jaja kukuruznog plamenca

Vizuelnim  pregledom useva semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, na nekoliko lokaliteta, registrujemo povećanje broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis.

lokalitet

hibrid

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Datum pregleda

 

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Kula

DKC 5001

14.7.

0

16.7.

1

19.7.

2

20.7.

2

Srbobran

Radan

14.7.

2

16.7.

2

19.7.

4

21.7.

15

Srbobran

NS 770

14.7.

1

16.7.

2

18.7.

3

21.7.

14

Srbobran

NS 6043

12.7.

0

15.7.

1

18.7.

2

21.7.

7

Bačko Dobro Polje

Enterprice

13.7.

1

15.7.

2

17.7.

3

21.7.

5

 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima redovan obilazak useva kukuruza, posebno kukuruza šećerca i semenskog kukuruza, jer će se zbog visokih temperatura brzo dostići kritični pragovi položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. Registrovana je i aktivnost parazitne osice, Trichogramma spp. pa se na takvim parcelama preporučuje tretman protiv kukuruznog plamenca isključivo insekticidom koji ne utiče na mortalite ove osice -  Coragen 20 SC(a.m. hlorantraniliprol), 0,02%.

Na lokalitetu u Srbobranu, gde je utvrđen % položenih jajnih legala kukuruznog plamenca blizu ili preko kritičnog praga ( 5% ), insekticidni tretmani počinju danas.

 

parazitirano jajno leglo kukuruznog plamenca

Početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca

Vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu u Bačkom Dobrom Polju, hibrid Enterprice,  fenofaza BBCH 63 (početak odbacivanja polena, vidljivi prvi končići svile), registrovana su sveže položena jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja, pa je neophodan stalni pregled useva kukuruza. Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, jer se nalazimo na samom početku polaganja jaja.

RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima useva kukuruza i po postizanju pragova štetnosti za kukuruznog plamenca daće signal za hemijski tretman.

 

sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca

Metcalfa pruinosa

Na području RC Vrbas,  registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na  vinovoj lozi, ružama, peršunu, kajsiji, šljivi i raznim vrstama žbunastih i drvenastih biljaka.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i izraziti je polifag. Direktne štete pričinjavaju larve i imaga, sisajući sokove biljaka (usled čega dolazi do slabijeg porasta biljaka i njihovog iznurivanja), dok se indirektne štete ogledaju u tome, što larve luče obilje medne rose, na kojima se naseljava gljiva čađavica.

Hemijske mere se ne preporučuju, već samo mehaničke, uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

 

larve Metcalfa pruinosa na mladim izbojima vinove loze

larve i voštana prevlaka sa mednom rosom, Metcalfa pruinosa

larve Metcalfa pruinosa, vinova loza

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima