Skip to main content

Terenski rezultati 2013

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2013
Terenski rezultati 2013

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

 Izveštaj centra Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja za 2013. godinu

Iz izveštaja Centra za 2013-tu...
 
Rad Prognozno-izveštajne u službe zaštiti bilja tokom 2013. godine predstavlja prirodan nastavak rada na monitoringu štetnih organizama, važnih za poljoprivrednu proizvodnju.
 
O monitoringu
 • 1116 lokacija monitoringa
 • 47 štetočina praćeno preko feromonskih klopki i svetlostnih lampi
 • 50 štetnih organizama praćeno stalnim vizuelnim osmatranjima
 • fenološki modeli štetnih organizama
 • praćenje veze biologije prouzrokovača bolesti, faze razvoja biljaka domaćina i uslova sredine
 • monitoring osetljivosti/tolerantnosti gajenih biljaka prema štetnim organizmima
 • determinacija gljiva i virusa
 • monitoring meteoroloških elemenata
O principima rada u monitoringu
 • štetočine: utvrđivanje fenologije, provera do sada definisanih bioloških tačaka kod organizama koji su u monitoringu već tri godine, ali i podizanju fenološkog modela za nove organizme
 • patogeni:  povezivanje biologije štetnog organizma sa razvojem biljaka domaćina patogena u određenim uslovima sredine; provera prisustva patogenih gljiva i virusa laboratorijskim analizama
 • biljke domaćini: monitoring faza razvoja i njihovo povezivanje sa uslovima sredine; utvrđivanje osetljivosti/tolerantnosti prema štetnim organizmima
 • uslovi sredine: registrovanje uslova u kojima se svi rocesi događaju, od razvoja biljaka, razvoja štetnih organizama do njihove interakcije; zasniva se na stalnom monitoringu meteoroloških elemenata

Linkovi za prikaz/preuzimanje kompletnih dokumenata

 • AP Vojvodina
 •  
   
  Microsoft Windows SharePoint Services Logo

   Vizuelizacija podataka

  Grafički prikaz podataka iz monitoringa 2013

   

  Grafički prikaz podataka iz monitoringa 2013 grupisan je u dve kategorije:

  • MONITORING 1 (link) daje prikaz podataka za štetne organizme za koje su poznati temperaturski pragovi razvića;
   • prikazani su brojevi uhvaćenih imaga,
   • akumulisani stepen dani od 1.januara,
   • akumulisani stepen dani od bio-fiksa ili od 1. aprila za kukuruznog plamenca - ostrinia nubilalis
  • MONITORING 2 (link) daje prikaz podataka za štetočine za koje se monitoring bazirao samo praćenju broja ulovljenih imaga.