Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Prisustvo obične kruškine buve u krušicima
Prisustvo obične kruškine buve u krušicima

Na području delovanja RC Požarevac, zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, uočeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1.

 

Za sada prisustvo položenih jaja nije registrovano i ne preporučuju se mere zaštite.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem aktivnosti obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.