Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo
Registrovana pojava šimširovog plamenca na teritoriji RC Valjevo

Na teritoriji RC Valjevo u opštini Ub  na punktovima  Brgule i Brgule 1 gde su postavljene svetlosne lampe registruje se pojava odraslih jedinki šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis). Imago je registrovan 12.09.2016 i 13.09.2016 godine. Brojnost imaga se kreće od 2- 6 u zavisnosti od punkta.

Za detaljnije informacije i mere kontrole pogledati na: Preporuka na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine 

Pregled zasada kupine i maline na prisustvo imaga cikade iz roda Cicadetta na teritoriji RC Valjevo

Na teritoriji RC Valjevo obavljen je vizuelni  pregled zasada kupine i maline  na prisustvo  cikade iz roda Cicadetta.

Zasadi kupine - sorte Čačanska bestrna se trenutno nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova.

U zasadima maline sorte -Wilamete berba je pri kraju a u zasadu maline remotantne sorte -Polka počinje berba.

Nakon obavljenog pregleda konstatovano je sledeće: 

Registrovano je prisustvo imaga cikade iz roda Cicadetta u  zasadu kupine sorte Čačanska bestrna na punktu Valjevska Kamenica u indeksu napada 8,75, a takođe i  na drugim lokalitetima (Lelić, Miličinica) u indeksu napada od 5 do 8.

Prisustvo ovog štetnog organizma uočeno je u zasadima maline – sorte Wilamete (lokaliteti Donje Leskovice i Lelić) i u zasadima remotantnih sorti maline – Polka (lokaliteti Zvizadar i Kalanjevci) u indeksu napada od 2 do 3.

U svim zasadima uočena su oštećenja u vidu zareza na kori grana koje prave ženke prilikom polaganja jaja. Unutar svakog zaraza nalazi se na desetine jaja.

RC Valjevo će pratiti dalji razvoj ovog štetnog organizma i o merama borbe blagovremeno obavestiti voćare Kolubarskog okruga.

Velika slika-imago cikade iz roda Cicadetta

 

Registrovana pojava vašiju u usevima pšenice na teritoriji RC Valjevo

Pregledom useva pšenice na teritoriji RC Valjevo registruje se pojava vašiju- Aphididae spp. na klasu pšenice u različitom indeksu napada u zavisnosti od lokaliteta.Indeks napada je u intervalu od 1,5-18,75.Usevi pšenice na teritoriji RC Valjevo se prema BBCH nalaze u BBCH 69- kraj cvetanja:svi klasići su završili cvetanje i mogu zaostati samo dehidrirane polenove kesice.Na parcelama se registruje i prisustvo prirodnih neprijatelja koji mogu uticati na smanjenje populacije vašiju.RC Valjevo će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem ovih štetočina u usevima pšenice.

Stanje makroogleda ozimih strnih žita na teritoriji RC Valjevo

Makroogled ozimih stnih žita na području RC Valjevo posejan je 30.10.2015. godine. Predusev je bio kukuruz a osnovna obrada izvršena je početkom oktobra (6.10.2015. god.). Predsetvena priprema – oktobar (tanijranje). Đubrenje – 300kg  NPK 16:16:16. U ogledu su zastupljene: 14 sorata pšenice, 1 raži, 1 tritikale, 3 ječma i 1 ovas iz četiri  selekcijske kuće (Institut  za ratartstvo i povrtarstvo Novi Sad, Galenika-fitofarmacija, Agromarket i Delta). Vizuelni preged ogleda na prisustvo bolesti (Septoria tritici, Puccinia spp i Erysiphe graminis) urađen je 31.03.2016. godine. Utvrđeno je da se usevi pšenice, ječma, raži i ovsa prema BBCH skali nalaze u: pšenica i ovas u BBCH 23-3 stablo vidljivo a tritikale, ječam i raž u BBCH 24 – 4 stablo vidljivo. Zdravstveno stanje biljaka je dobro i prikazano je u sledećoj tabeli:

 

Redni broj

Sorta

BBCH

Ocena list

Septoria tritici % inficirane površine

Puccinia spp

% inficirane površine

Erysiphe graminis

% inficirane površine

0-9

0-9

0-9

1

NS Obala

23

1

0

0

0

2

0

0

0

2

NS 40 S

23

1

0

0

0

2

0

0

0

3

NS Petrija

23

1

0

0

0

2

0

0

0

4

NS Pudarka

23

1

0

0

0

2

0

0

0

5

NS Ilina

23

1

0

0

0

2

0

0

0

6

NS Zvezdana

23

1

0

0

0

2

0

0

0

7

NS Azra

23

1

0

0

0

2

0

0

0

8

NS Simonida

23

1

0

0

0

2

0

0

0

9

NS Pobeda

23

1

0

0

0

2

0

0

0

10

Balaton

35

1

0

0

0

2

0

0

0

11

Amikus

23

1

0

0

0

2

0

0

0

12

Avenus

23

1

0

0

0

2

0

0

0

13

Nikol

23

1

0

0

0

2

0

0

0

14

Sostin

23

1

0

0

0

2

0

0

0

15

NS Savo ( raž)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

16

NS Odisej ( tritikale)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

17

Nonijus ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

18

NS 565 ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

19

Karmina ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

20

Jadar ( ovas)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

 

Skala za ocenjivanje

·         0% - Bez simptoma

  • 1 - 10% lisne površine
  • 2 - 20% lisne površine
  • 3 - 30% lisne površine
  • 4 - 40% lisne površine
  • 5 - 50% lisne površine
  • 6 - 60% lisne površine
  • 7 - 70% lisne površine
  • 8 - 80% lisne površine
  • 9 - 90% lisne površine

Na biljkama nisu uočeni siptomi bolesti. RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem fenofaza u razvoju ozimih strnih  useva i praćenjem pojave biljnih bolesti. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela zasejanih ozimim stnim žitima.

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima