Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Praćenjem polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis), registrovano je intenziviranje polaganja jajnih legala u prethodnim danima.  Na hibridu kukuruza Kerbanis ( lokalitet Senta ) ,procenat  biljaka sa jajnim leglima je prikazan u tabeli :

 

Datum

očitavanja

% biljaka sa janim leglima

 

14.07.

0%

20.07.

1%

27.07.

1%

31.07.

6%

Ukupno:

8%

 

        

sveže jajno leglo  

Na semenskom kukuruzu, lokalitet Sterijino ( hibrid P9241 ), očitavanjem 31.07.2017. ,registrovana su jajna legla na 3% biljaka.

Hemijske mere se preporučuju kad se postigne prag štetnosti, a to je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa jajnim leglima i 10% biljaka merkantilnog kukuruza sa jajnim leglima.

 

Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u usevima na terenu,  registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodne pregled.

 

Nestabilno, toplo vreme sa padavinama i jutarnjim rosama, stvorilo povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena.Za par dana se očekuje dostizanje epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

27.06.2017

Azulata

0

0

12

Albus

1

1

11

Aureus

3

5

22

Kundera

0

0

9

Tibor

0

2

11

Victor

3

4

9

Eduarda

0

1

3

Grandiosa

0

1

2

Vandana

0

0

2

Sixtus

0

0

9

Taifun

0

1

8

Heston

6

6

36

Sioux

0

0

5

Koala

0

3

11

Eldorado

0

4

3

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

20.06.

23.06.

26.06

Tibor

Zimonić

0

0

10

Original

Bogaras

2

4

15

Girafe

Mol

10

12

26

Terranova

Čoka

0

3

6

Falco

Senta

2

4

8

 

Preporučena kombinacija fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi: plod prečnika od 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH skale). Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Senta, utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke( Venturia inaequalis ) ,tj. završen je period primarnih infekcija . U zasadima u kojima se registruje prisustvo simptoma, nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ovog patogena na plodove.
Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u useva na terenu,  registruje se blago povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

 

Usevi u navodnjavanju su pod velikim rizikom za infekciju i širenje patogena, te kod njih se preporučuje stalni nadzor ,jer  će se brže postići epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

Azulata

0

0

Albus

1

1

Aureus

3

5

Kundera

0

0

Tibor

0

2

Victor

3

4

Eduarda

0

1

Grandiosa

0

1

Vandana

0

0

Sixtus

0

0

Taifun

0

1

Heston

6

6

Sioux

0

0

Koala

0

3

Eldorado

0

4

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Senta (sorte Falco, Neutrino - Senta, Terranova - Čoka), pege su registrovane na 2-6% biljaka.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100 % i ispražnjenost od 92,6 %

Jabuka se nalazi u fenofazi plodovi veličine do 40 mm ( 74 BBCH skale).

Pojava simptoma Cercospora beticola na šećernoj repi

Usevi  šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova. Pregledom biljaka na različitim sortama u ogledu (lokalitet Senta)  registrovane su prve pojedinačne pege od prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama je prikazan u tabeli: 

 

sorta

% biljaka sa pegom

Azulata

0

Albus

1

Aureus

3

Kundera

0

Tibor

0

Victor

3

Eduarda

0

Grandiosa

0

Vandana

0

Sixtus

0

Taifun

0

Heston

6

Sioux

0

Koala

0

Eldorado

0

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Senta (sorte Falco, Neutrino - Senta, Terranova - Čoka), pege su registrovane na 1-4% biljaka.

 

 pega na listu

 

Za sada nema potrebe za hemijskim tretmanom. RC Senta će dalje pratiti uslove povoljne za infekciju, kao i razvoj patogena, i blagovremeno će upozoriti proizvođače o merama zaštite.

Zdravstveno stanje psenice u sortnom ogledu PSS Senta

Očitavanjem zdravstvenog stanja sortnog ogleda strnih žita na oglednom polju PSS Senta ( setva 30.10.2016.), tokom vegetacije nisu uočeni simptomi bolesti sem pepelnice ( Erysiphae graminis ) i to na prizemnom delu stabla i na listu iznad prvog kolenca ( očitavanje 08.05.2017, kad je pšenica bila u fenofazi od 45-59 BBCH skale ( početak do kraja klasanja ) na sledećim sortama:

 

Rb

Sorta

Erysiphae graminis

% zaraženih biljaka

Erysiphae graminis

% inficirane površine biljke (0-9)

 

1

SIMONIDA

40

3

 

2.

NS 40 S

45

5

 

3.

ZVEZDANA

10

1

 

4.

ILINA

5

1

 

5.

FUTURA

5

1

 

6.

OBALA

10

1

 

7.

DOROTEJA

15

2

 

8.

MATUŠKA

10

1

 

9.

JAVORKA

35

3

 

10.

UBAVKA

30

3

 

11.

PREMIO

5

1

 

 

 

 

 

 

Zaraženost lisne površine:

0 -  bez simptoma, 1 - 10% lisne površine, 2 - 20% lisne površine, 3 - 30% lisne površine, 4 - 40% lisne površine, 5 - 50% lisne površine, 6 - 60% lisne površine, 7 - 70% lisne površine, 8 - 80% lisne površine, 9 - 90% lisne površine

 

Hladna zima ,bez snežnog pokrivača i vlage kao i sušni period koji se nastavio i tokom proleća, doveo je lošeg opšeg stanja useva. Biljke su postepeno odbacivale sekundarna stabla, ostala su samo 1-2, donji listovi su osušeni. Kod nekih sorti nedostatak vlage se primećuje već i na zastavičaru.

 

Pregledom sortnog ogleda strnih žita, 26.05.2017, utvrđeno je da se biljke nalaze u fenofazi 73-75 BBCH skale (rana-srednja mlečna zrelost), bez simptoma pegavosti i rđe, pošto donji listovi su osušeni, zastavičar i list ispod su još zdravi .

 

stanje psenice

 

stanje useva

Larve cikada Scphoideus titanus na vinovoj lozi

Vinova loza se  nalazi u različitim fenofazama cvetanja. Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi (L1-L2) cikada Scaphoideus titanus  u indeksu napada od 8.

 

 

 

larve cicada

 

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doreeprouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. 

Larve imaju 5 larvenih stadijuma, a fitoplazmu mogu da prenesu od  kraja trećeg larvenog stadijuma.

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja .

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 90,1 % i ispražnjenost od 73,68 %

Jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova ( 73 BBCH skale).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 85,7 % i ispražnjenost od 47,6%

Jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova ( 73 BBCH skale).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima