Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Početak piljenja larvi obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, registrovan je početak piljenja larvi obične kruškine buve.

 

larva i jaja

 
Sa najavom visokih temperatura, očekuje se povećana aktivnost ove štetočine i intenzivnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Senta, sorta Zlatni Delišes) registruju se prazne pseudotecije, pseudotecije sa formiranim askusima, kao i pseudotecije sa prisutnim zrelim askosporama. Procenat dozrelosti pseudotecija je 6 %.

 

d

askusi sa askosporama

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (BBCH 00).

 

Pregledom pseudotecija  gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća (sorta Zlatni Delišes) registrovano je prisustvo zrelih askusa bez formiranih askospora. Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Senta nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (BBCH 00).

 

Pregledom pseudotecija  gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća (sorta Zlatni Delišes) registrovano je prisustvo zrelih askusa bez formiranih askospora.

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Pojava male repičine pipe

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Na 100 biljaka registrovano je prisustvo 6 odraslih jedinki ove štetočine.  U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki repičinih pipa.

 

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat za njihovo suzbijanje.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji  RC Senta ozima strna žita se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 23-27).

 

U toku vizuelnog pregleda pšenice, u zavisnosti od razvoja useva, lokaliteta i sortimenta registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 40% biljaka.

 

 siva pegavost lista

 

U usevima ozimih ječmova su uočeni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis ) na do 10% biljaka, kao i sočivaste pegavosti lista ječma(Rhynchosporium secalis ) na do 2% biljaka.

 

 mrežavost lista ječma

 

Povoljni vremenski uslovi će pogodovati širenju

bolesti.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem  štetnih organizama u usevima strnih žita i blagovremeno će izdati signal za tretman.

 

Vremenske prilike do sad nisu smanjile brojnost glodara u dovoljnoj meri, te je na nekim parcalama njihova aktivnost i dalje značajna. Mogućnosti suzbijanja videti na na linku.

 

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (00 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3. Počelo je polaganje jaja ove štetočine. Jaja su registrovana u indeksu napada 2.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na području RC Senta usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 30% biljaka i to na starijim listovima.

 

pega na listu

Hemijske mere zaštite se u ovom periodu ne preporučuju.

RC Senta nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (12-16 BBCH).

 

U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

U usevima ječma registrovano je širenje simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), simptomi su uočeni na do 30% biljaka. Sočivasta pegavost lista (Rhynchosporium secalis) se uočava na do 3% biljaka.   

 

mrežasta pegavost listova

mrežavost na listu

 

sočivasta pegavost listova

sočivasta pegavost

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Opasnost od glodara u regionu Sente

Obilaskom parcela na terenu RC Senta uočene su aktivne rupe glodara na skoro svim parcelama u različitoj brojnosti.

Na novozasejanjim površinama uljane repice i ječma se registruju rupe od poljskih glodara (poljski miš, poljska voluharica, miš humkaš) u kategoriji niske brojnosti (II kategorija) što podrazumeva  10-500 rupa po hektaru od poljske voluharice i 10-50 rupa od poljskih miševa.

U lucerki, voćnjacima, šećernoj repi, kukuruzu, samonikloj uljanoj repici, povrću, ruderalnim staništima njihova brojnost je visoka (kategorija IV) što podrazumeva 5000-20000 rupa po hektaru od poljske voluharice i 500-2000 rupa po hektaru od poljskih miševa.

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

 

Za kontrolu glodara je preporuka primena sledećih agrotehničkih mera:

×        intenzivna agrotehnika,

×        blagovremena setva i žetva,

×        zaoravanje žetvenih ostataka,

×        prostorna izolacija od postojećih žarišta

×        postavljanje motki u obliku slova T za sletanje ptica grabljivica.

 

Hemijske mere kontrole se preporučuju na  novozasejanim povšinama, lucerištima i voćnjacima. Preporuka je suzbijanje glodara ubacivanjem gotovih mamaka u aktivne rupe, koje obavezno treba zatvoritida ne bi došlo do trovanja divljači. Mamke treba koristiti po uputstvu proizvođača i obavezno nositi zaštitnu opremu.

 

rupe u lucerki

 

 

u šećernoj repi                     
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima