Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazama nicanja (BBCH 09) do formiranog prvog sekundarnog stabla (BBCH 21). Najveći broj useva je posejan u toku poslednje dekade oktobra meseca i nalazi se u fazi nicanja do formiranog prvog lista (BBCH 09-11).
 
U usevima pšenice i ječma je registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae) na 0-8% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na 0-2% biljaka.
 
Imago lisnih vaši
 
Cikada
 
U usevima nije registrovano prisustvo patogena.
Za sada se mere kontrole navedenih štetnih organizama ne preporučuju a RC Vršac nastavlja sa praćenjem useva ozimih strnih žita.
Azijska voćna mušica
Regionalni centar PIS Vršac vrši redovan monitoring prisustva azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na terenu koji pokriva i to pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom u zasadima voća koje je za ovu vrstu atraktivno: malina, trešnja, borovnica, kupina, vinova loza.
Prve jedinke ove sezone su registrovane 21.07. u zasadu maline.
 
Imago polaže jaja u plodove koji su u fazi zrenja a najosetljivije su vrste iz grupa jagodičastog i koštičavog voća i vinova loza. S obzirom da je osetljivo koštičavo voće (trešnja,višnja) obrano  a jagodičasto nije zastupljeno u našem regionu na velikim površinama, kod nas je u narednom periodu najugroženija vinova loza. Iako su brojnosti u ovom momentu na klopkama pojedinačne, postoji  rizik brzog uvećanja brojnosti ove mušice i nastanka ozbiljnih šteta.
 
Fotografija: Klopka za azijsku voćnu mušicu
 
U cilju zaštite zasada  osetljivih biljnih vrsta u narednom periodu, preporučuje se primena svih raspoloživih mera:
  • masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki koje imaju kao mirisni atraktant mešavinu crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta. Preporuka je da se klopke gušće postave na ivičnom delu parcele (na 2-3m) a unutar parcele na svakih 5m
  • ne ostavljati plodove posle berbe koji su prezreli jer predstavljaju mesto za razmnožavanje mušice, ukloniti ih u zatvorenu burad 
  • skraćivanje intervala berbe radi bržeg uklanjanja plodova sa parcele
  • održavanje higijene oko parcela kao i krčenje napuštenih zasada-sve u cilju ukljanjanja plodova na kojima se ona razmnožava
  • hemijske mere zaštite - veoma su složene zbog činjenice da imago polaže jaja unutar plodova te su i jaja i larve nedostupne za insekticide.Drugi problem za primenu insekticida je što azijska voćna mušica naseljava zasade u fazi sazrevanja te je zbog karence preparata primena istih problematična. U ugroženim zasadima, ukoliko se u klopkama konstatuje prisustvo ove štetočine, moguća je primena sledećeh insekticida uz obavezno poštovanje karence:

       - breskva: Exirel (a.m.cijantraniliprol) 0,075% - karenca 7 dana

       - malina: Plures (a.m.deltametrin) 0,5-0,75l/ha - karenca 14 dana

       - kupina: Karate zeon (a.m.lambda cihalotrin) 0,2l/ha - karenca 7 dana

U zasadima u kojima se zbog vremena berbe ne može ispoštovati karenca, ne preporučuje se primena insekticida.Takođe je preporuka da se sve raspoložive mere kontrole primene na celom regionu jer se u suprotnom ne mogu očekivati zadovoljavajući rezultati.

Kraj primarnih infekcija Blumeriella jaapii
Regionalni centar: Vršac
 
Fenofaza razvoja višnje: plodovi sazreli za ishranu (BBCH 89).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela - apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) utvrđene su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija ovog patogena.
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
07.04.2021.
/
/
14.04.2021.
/
/
21.04.2021.
16
/
29.04.2021.
36
/
07.052021.
46
/
13.05.2021.
68,51
25,92
20.05.2021.
85,7
37,5
27.05.2021.
100
68
03.06.2021.
100
71,69
11.06.2021.
100
79,62
18.06.2021.
100
81,81
26.06.2021.
100
86
01.07.2021.
100
90
08.07.2021.
100
100
Ispražnjenost apotecija Blumeriella jaapii
 
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Plodovi su sazreli za ishranu,imaju tipičan ukus i boju (89 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 90%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Prisustvo običnog paučinara u usevu soje
 
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza soje : Od prisutni cvetni pupoljci, još pokriveni lišćem do otvoreni cvetovi na prvoj cvasti (BBCH 50-61). 
 
Vizuelnim pregledom useva soje registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 6% biljaka, sa 1-2 jedinke na naličju lista.
 
 
 
Sušni i topli period koji je aktuelan u našem regionu stvara povoljne uslove za razmnožavanje grinja.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak polja, sa posebnim akcentom na ivični deo parcela, s obzirom da naseljavanje parcela uvek počinje na rubovima i širi se prema unutrašnjosti useva.
 
Za sada se hemijski tretman ne preporučuje zbog niskog intenziteta napada ove štetočine.
 
RC Vršac će signalizirati pravi momenat za hemijski tretman.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar: Vršac
Sorta višnje: Oblačinska
Fenofaza: Plod je zreo za branje, tehnološka zrelost (87 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 86%.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Obojavanje skoro završeno (85 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija 81,81 %.
 
 
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrevanje i pražnjenje apotecija Blumeriella jaapii
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Oblačinska
Fenofaza : Obojavanje skoro završeno (85 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovana je ispražnjenost apotecija od 79,62 %.
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti apotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-kraj primarnih infekcija!
 
Regionalni centar : Vršac
Sorta : Zlatni delišes
Fenofaza : Prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je ispražnjenost pseudotecija  100 %
Ovaj parametar ukazuje da je kraj perioda primarnih infekcija od ovog patogena.
 
Datum pregleda
Procenat dozrelosti
Procenat ispražnjenosti
05.02.2021
 0
/
12.02.2021
5,50
/
18.02.2021
6,00
/
25.02.2021
10,00
/
05.03.2021
17,50
/
11.03.2021
18,00
/
18.03.2021
19,11
/
25.03.2021
23,50
/
01.04.2021
32,69
/
08.04.2021
46,49
12,28
15.04.2021
56,37
17,64
22.04.2021
78,24
35,18
28.04.2021
94
56
06.05.2021
97,64
62,26
12.05.2021
98,50
72
19.05.2021
100
88,23
26.05.2021
100
94,11
02.06.2021
100
98
11.06.2021
100
100
/
/
/
Početak polaganja jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca u usevima kukuruza
Usevi kukuruza se u regionu Vršca, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od 6 do 10 listova (BBCH 16-19).
 
U usevu semenskog kukuruza su, na lokalitetu Bela Crkva, registrovana sveže položena jajana legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka.
 
 
Ovo je početak polaganja jaja i za sada se ne preporučuje primena insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca.
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja i piljenja larvi i preko ovog portala će dati signal za suzbijanje ove štetočine.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima