Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Vršac.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija
Pregledom prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni delišes, sakupljenog na lokalitetu Vršac, registruje se potpuna ispražnjenost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Dinamika dozrevanja askospora u pseudotecijama i njihovo pražnjenje na ovom lokalitetu je dato u tabeli:
 
Datum
%dozrelosti
%ispražnjenosti
BBCH skala
22.02.2018
0
-
00
06.03.2018.
2,5
-
00
14.03.2018.
10,8
-
03
21.03.2018.
31,5
-
03
29.03.2018.
44,8
-
07
04.04.2018.
54,5
-
10
12.04.2018.
75,5
-
59
19.04.2018.
82,5
20
67
26.04.2018.
93
22
69
04.05.2018.
94,5
26
71
09.05.2018.
95,4
27,8
72
17.05.2018.
97
62,7
73
25.05.2018.
100
78
74
31.05.2018.
100
92
74
07.06.2018.
100
98,2
74
13.06.2018.

100

100

75

Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
 
U regionu Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi:obojavanje je skoro završeno (BBCH 85).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela-apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovane su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija od ovog patogena.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Vršac,punkt Vršac,sorta Zlatni delišes nalazi se u fazi: prečnik ploda do 40 mm.(BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost od 98,18%.
Od 55 pregledanih pseudotecija 54 je ispražnjeno.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Vršac,punkt Vršac,sorta Zlatni delišes se nalazi u fazi:prečnik ploda do 40 mm. (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% i ispražnjenost od 92%.Od 50 pregledanih pseudotecija 46 je ispražnjeno.
 
Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
U regionu Vršac, punkt Plandište, zasadi višnje se nalaze u fazi:početak obojavanja ploda (BBCH 81).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. U  86,53% apotecija došlo je do potpunog oslobađanja askospora.
 
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Vršac,punkt Vršac, jabuka sorta Zlatni delišes se nalazi u fenofazi: prečnik ploda je do 40 mm (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  od 100% i ispražnjenost od 78%. Od 50 pregledanih pseudotecija 39 je ispražnjeno.
 
 
 
RC Vršac nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.
Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
U regionu Vršac,punkt Plandište,zasadi višnje se nalaze u fazi:plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje(Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija,dok  procenat ispražnjenosti apotecija iznosi 39,62%.
 
 
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
 
Na terenu RC Vršac,usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setva nalaze u fenofazi: razvijeno 4 lista do razvijeno 9 i više listova (BBCH 14-19).
 
Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza na lokaliteu Bela Crkva,registrovano je prisustvo sveže položenog jajnog legla kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 0,25 ( 1 jajno leglo na 100 pregledanih  biljaka).
 
 
Za sada se ne preporučuju mere zaštite,
RC Vršac nastavlja sa daljim praćenjem.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
 
Na teritoriji  RC Vršac, punkt Vršac, sorta Zlatni delišes se nalazi u fenofazi: drugo opadanje plodova (BBCH 73).
Od 51 pregledanih pseudotecija u 6 je od 50-75%formiranih askospora,u 45 je >75% formiranih askospora.
Procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 97,5%.
Procenat ispražnjenosti iznosi 62,74%.
 
Dozrelost apotecija Blumeriella jappii
U regionu Vršac,punkt Plandište,zasadi višnje se nalaze u fazi od drugo  opadanje plodova do početak obojavanja plodova (BBCH 73-81).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje(Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 94.33% apotecija.
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima