Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije.

 

Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.

 

Ova štetočina se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina. 2012. godine na teritoriji RC Novi Sad registrovan je jak napad ove štetočine, na 90-100% biljaka bilo je prisutno 1-5 gusenica. U 2013. godini pojedinačne gusenice registrovane su na 20-30% biljaka.

 

Uslovi koji vladaju u ovoj vegetacionoj sezoni, česte i obilne kiše, ne pogoduju razvoju ove štetočine. Na feromonskim klopkama, na lokalitetima Temerin i Gložan registruju se niske brojnosti ulova odraslih jedinki (Grafik 1). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pojedinačnih gusenica na 5-10% biljaka (Slika 1). 

 

Ova brojnost gusenica ne predstavlja ekonomski prag štete, te se i mere zaštite ne preporučuju. Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.

 

Grafik 1.

 

Slika 1.

Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije. Ispiljene gusenice se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađih listova rozete. Pri  jačem napadu gusenice oštećuju osnove lisnih drški i vrat korena biljke.

Najveće štete nanosi ako je vreme suvo i toplo duži vremenski period.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na teritoriji  Južnobačkog okruga, 6.08. utvrđeno je prisustvo pojedinačnih larvi na 20-30% biljaka (vidi preporuku). Narednim pregledom 16.08. konstatovano je da intenzitet napada ostao isti.

Ova brojnost larvi ne predstavlja ekonomski prag štete (izvor Hrvatska IPM 2013 kada na 50% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci), te se ne preporučuju mere zaštite.

Larva repinog moljca

velika slika

Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac je štetočina šećerne repe koja se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina, kakva je ova 2012.
Ima 4-5 generacija godišnje, a najveća brojnost se ostvaruje u drugoj polovini leta.
Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.
 
 
Obilaskom useva šećerne repe na teritoriji Južnobačkog okruga, konstatovano je prisustvo gusenica repinog moljca na svim pregledanim parcelama.
Na lokalitetu Gložan, na preko 90% biljaka prisutne su 1-2 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Čenej, na preko 90% biljaka prisutne su 2-3 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Temerin, na preko 90% biljaka prisutne su 2-5 gusenica po biljci.
Na pojedinim parcelama prisustvo gusenica utvrđeno je na 100% biljaka i to 5-6 gusenica po biljci.
(potez Temerin-Gospođinci).
 
 
Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje repinog moljca, ali po standardu EPPO (PP 2/13 (1)) za ovu namenu koristi se lambda-cihalotrin (KARATE ZEON).
Zbog skrivenog načina života gusenica, bolja efikasnost hemijskog suzbijanja, postiže se korišćenjem veće količine vode (najmanje 400 l/ha).