Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije.

 

Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.

 

Ova štetočina se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina. 2012. godine na teritoriji RC Novi Sad registrovan je jak napad ove štetočine, na 90-100% biljaka bilo je prisutno 1-5 gusenica. U 2013. godini pojedinačne gusenice registrovane su na 20-30% biljaka.

 

Uslovi koji vladaju u ovoj vegetacionoj sezoni, česte i obilne kiše, ne pogoduju razvoju ove štetočine. Na feromonskim klopkama, na lokalitetima Temerin i Gložan registruju se niske brojnosti ulova odraslih jedinki (Grafik 1). Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo pojedinačnih gusenica na 5-10% biljaka (Slika 1). 

 

Ova brojnost gusenica ne predstavlja ekonomski prag štete, te se i mere zaštite ne preporučuju. Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.

 

Grafik 1.

 

Slika 1.

Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)

Repin moljac ima 4-5 generacija godišnje i prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke u zemljištu gde se gajila repa. Na biljkama se sreće tokom čitave vegetacije. Ispiljene gusenice se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađih listova rozete. Pri  jačem napadu gusenice oštećuju osnove lisnih drški i vrat korena biljke.

Najveće štete nanosi ako je vreme suvo i toplo duži vremenski period.

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na teritoriji  Južnobačkog okruga, 6.08. utvrđeno je prisustvo pojedinačnih larvi na 20-30% biljaka (vidi preporuku). Narednim pregledom 16.08. konstatovano je da intenzitet napada ostao isti.

Ova brojnost larvi ne predstavlja ekonomski prag štete (izvor Hrvatska IPM 2013 kada na 50% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci), te se ne preporučuju mere zaštite.

Larva repinog moljca

velika slika

Repin moljac (Scrobipalpa ocellatella)
Repin moljac je štetočina šećerne repe koja se u većem broju javlja tokom sušnih i toplih godina, kakva je ova 2012.
Ima 4-5 generacija godišnje, a najveća brojnost se ostvaruje u drugoj polovini leta.
Štete pričinjavaju gusenice koje se ubušuju u tkivo lisnih drški i najmlađe listove, zapredaju ih, prljaju izmetom i rozeta repe se pretvara u crnu, suvu masu. Usled toga ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena šećerne repe i sadržaja šećera u njemu.
 
 
Obilaskom useva šećerne repe na teritoriji Južnobačkog okruga, konstatovano je prisustvo gusenica repinog moljca na svim pregledanim parcelama.
Na lokalitetu Gložan, na preko 90% biljaka prisutne su 1-2 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Čenej, na preko 90% biljaka prisutne su 2-3 gusenice po biljci.
Na lokalitetu Temerin, na preko 90% biljaka prisutne su 2-5 gusenica po biljci.
Na pojedinim parcelama prisustvo gusenica utvrđeno je na 100% biljaka i to 5-6 gusenica po biljci.
(potez Temerin-Gospođinci).
 
 
Po izvorima EPPO-a, ekonomski prag štete je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje repinog moljca, ali po standardu EPPO (PP 2/13 (1)) za ovu namenu koristi se lambda-cihalotrin (KARATE ZEON).
Zbog skrivenog načina života gusenica, bolja efikasnost hemijskog suzbijanja, postiže se korišćenjem veće količine vode (najmanje 400 l/ha).