Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je setva krompira namenjenog za ranu proizvodnju, a počela je i priprema zemljišta za setvu krompira namenjenog za jesenju proizvodnju.

Slika 1: setva ranog krompira

 

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) je najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira na našem regionu. Naročito je ugrožena proizvodnja na lokalitetima Futog, Gložan, Begeč, Gajdobra i Despotovo gde su u prethodnim sezonama registrovane i najveće štete.

Štete nanose larve hraneći se na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Slika 2: krtole sa simptomom oštećenja od krompirovog moljca

 

U ovom trenutku, pre sadnje krompira namenjenog za jesenju proizvodnju koji je i najugroženiji od ove štetočine, proizvođačima se preporučuju sledeće preventivne mere kontrole:

·        Sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (rane i srednje rane sorte) jer su najugroženije sorte sa dugom vegetacijom;

·        Korišćenje zdravih i neoštećenih krtola. Oštećene krtole je neophodno uništiti;

·        Duboka sadnja (optimalna dubina sadnje 15 cm);

·        Formiranje visokih bankova.

Hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca predstavljaju samo korektivne mere, a za uspešnu zaštitu useva krompira od ove štetočine neophodna je i primena svih raspoloživih preventivnih mera.

Krompirov moljac

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi krompira se nalaze u različitim fazama starenja: većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99).

Vizuelnim pregledom krtola koje su ostale na parcelama nakon vađenja krompira, registrovano je prisustvo ispiljenih jaja i larvi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Proizvođačima se preporučuje da nakon vađenja sve krtole sklanjaju sa parcele u što kraćem roku, i da zaostale krtole nakon vađenja unište jer upravo one doprinose povećanju brojnosti i umnožavanju ove štetočine.

Još jednom podsećamo proizvođače krompira da je u toku maksimum leta III generacije krompirovog moljca i da se na feromonskim klopkama svakodnevno povećavaju ulovi odraslih jedinki. U narednom periodu očekuje nas suv period sa izuzetno visokim temperaturama, što će dodatno pogodovati razvoju ove štetočine. Sve raspoložive mere kontrole krompirovog moljca koje se u ovom momentu preporučuju mogu se pogledati u preporuci od 05.08. (Vidi preporuku).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad rane sorte krompira se nalaze u fazi većina lišća požutelo do faze vađenje krtola (BBCH 93-99), dok se kasne sorte nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 61-65).

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira (lokalitet Gložan) svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

U toku je let treće generacije ove štetočine. Brojnosti na klopkama su za sada niske i ne predstavljaju rizik od nastanka šteta, ali je neophodno usmeriti pažnju na sve preventivne mere kontrole:

·        Na parcelama na kojima se krompir neće vaditi u narednom periodu neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje, u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole

·        Skratiti vreme od sazrevanja cime ili desikacije do vađenja krompira

·        Vađenje se mora uskladiti sa mogućnošću sklanjanja krtola sa njive. Krtole ne ostavljati na parcelama, već što pre unositi u skladišta (slika 2)

·        U skladištima temperatura vazduha mora biti ispod praga razvoja krompirovog moljca (<10°C). Na svim otvorima skladišta moraju biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki

·        Pratiti preporuke na portalu PIS-a

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Futog, usevi krompira se nalaze u fazi devet i više listova na glavnoj stabljici razvijeno (BBCH 19).

Faza krompira

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je početak piljenja larvi ove štetočine, sa indeksom napada 1,5.

Larve krompirove zlatice

Imaga i larve su štetni stadijumi ove štetočine koji se ishranjuju svim vegetativnim delovima krompira. Pri jačem napadu mogu u potpunosti uništiti biljke krompira i dovesti do velikih gubitaka u prinosu.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva krompira i ukoliko se registruje prisustvo larvi  neophodno je izvršiti hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:

·         Actara 25 WG (tiametoksam) 60-70 g/ha

·         Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha

·         Tonus (acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha

·         Nurelle D (hlorpirifos + cipermetrin) 0,5-0,9 l/ha

Takođe, na ovom punktu se prati i let krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na klopkama koje su postavljene od 14.4. za zada nisu ulovljena imaga ove štetočine. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja krompirovog moljca.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetočina u usevu krompira.
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na lokalitetu Futog usevi krompira nalaze se u fazi ravijeno 5 do 6 troliski (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom lišča krompira registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u indeksu napada 0,2 i jaja u indeksu napad 0,41.

Imago krompirove zlatice
 
 

Jaja krompirove zlatice

Krompirova zlatica prezimljava kao odrasli insekt u zemljištu na površinama gde je gajen krompir. Imago izlazi u proleće i odmah počinje da se hrani lišćem krompira. Nakon kopulacije ženke polažu jaja na naličije listova u gomilicama od 25 do 80 komada. Jaja su narandžaste boje i lako se uočavaju na zelenim listovima. Najveće štete prave larve koje se takođe hrane lišćem. Usled ishrane imaga i larvi može doći do uništavanja celokupne lisne mase. S obzirom da su hemijske mere zaštite usmerene na suzbijanje larvi insekticidni tretman još uvek nije potreban. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu krompira.