Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i prethodno primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Slika 1: Usev uljane repice BBCH 17

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice kupusnjača (Erysiphe cruciferarum) na do 24% biljaka, u vidu pojedinačnih belih pega na licu i naličju lista.

Slika 2: Simptom pepelnice kupusnjača na licu lista

Slika 3: Simptom pepelnice kupusnjača na naličju lista

Takođe, registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 3% biljaka. Simptomi su prisutni na najstarijim listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Slika 4: Simptom suve truleži uljane repice

Za razliku od prethodnih godina kada je na našem regionu dominantniji patogen u ovim fazama razvoja bila siva trulež, ove sezone kao posledica odsustva padavina i visokih temperatura tokom septembra i oktobra registruje su dominantno prisustvo pepelnice kupusnjača.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo kolonija vaši (Aphididae) u različitom intenzitetu napada.

Slika 5: Kolonija vaši na uljanoj repici

Na parcelama gde su primenjene hemijske mere zaštite po preporukama RC Novi Sad (12.09. i 25.10.) registruje se pojedinačno prisustvo vaši, dok se na parcelama na kojima do sada nisu primenjivane hemijske mere zaštite prisustvo vaši registruje na do 78% biljaka. S obzirom da su vaši vektori izuzetno značajnih fitopatogenih virusa, u neadekvatno štićenim usevima uljane repice postoji visok rizik od transmisije istih i značajnog smanjenja prinosa.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.