Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi četvrti list jasno vidljiv (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u sledećim indeksima napada:

·        Imago: 3,54

·        Larve 2,29

Imago tripsa

Blaga zima je uticala na visoku stopu preživljavanja ovih štetnih insekata. Kao i prethodne godine, u narednih mesec dana se očekuje postizanje pragova štetnosti u usevima ozimih lukova, što do pre koju godinu nije bilo uobičajeno za naše uslove.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće vreme za tretman.

Tripsi u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi treći list jasno vidljiv (BBCH 13).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo tripsa (Thrips sp.) u sledećim indeksima napada:

·         Imago: 7,5

·         Larve: 0,27

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Stanje u usevu luka

Na Teritoriji RC Novi Sad lukovi iz prolećne setve nalaze se u fazi od 4 do 7 listova.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips tabaci). Na lokalitetu Gospođinci broj larvi po listu iznosi 0,05, a na lokalitetu Despotovo 0,3.  Za sada nije ispunjen prag za tretman koji iznosi 1 do 2 larve po listu luka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Pregledom listova nije registrovano prisustvo simptoma  plamenjače luka (Peronospora destruktor). S obzirom da je plamenjača luka registrovana na ozimim lukovima koji su još uvek nalaze na parcelama postoji mogućnost širenja ovog patogena i na lukove iz prolećne setve. Takođe, registrovani su i povoljni uslovi za ostvarenje infekcije. Preporučuje se primena preventivnih preparata u cilju zaštite mladih lukova nekim od sledećih fungicida:

Antracol WP 70 (propineb) 2 – 2,5 kg/ha

Dakoflo (hlorotalonil) 2 – 2,5 l/ha

Trips u luku

Na lokalitetu Despotovo usevi ozimog luka nalaze se u fazi 5 do 6 listova (BBCH 15-16).

Pregledom biljaka registruje se prisustvo larvi i imaga tripsa (Thrips sp). Indeks napada larvi iznosi 2,83, a imaga 1,41. Za sada, beležimo prisustvo od 0,26 larvi po listu luka. S obzirom da je prag štetnosti 1 do 2 larve po listu insekticidni tretman se ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa u luku.

Lukova muva (Hylemia antiqua)

Lukova muva najčešće napada crni, a ređe beli luk. U polju se napad prepoznaje po tome što napadnute biljke venu, suše se i propadaju.

Lukova muva ima 2 do 4 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu. U proleće se pojavljuju odrasle jedinke i ženke polažu jaja u gomilice između listova luka ili na zemlju oko biljaka. Za razvoj jaja neophodna je relativna vlažnost vazduha do 80%, a upravo takve uslove smo imali  u ovoj proizvodnoj godini. Larve se ubušuju u luk kroz osnovne listove. Larve su prljavobele boje, prednji deo tela im je sužen, a zadnji proširen i ima četiri izraštaja.

U mlađim biljkama larve se nalaze u centralnom delu stabla i takve biljke se suše i u potpunosti propadaju. U starijim biljkama larve se nalaze u glavicama luka. U jednoj glavici može biti i više larvi i takve lukovice su podložne truljenju.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje lukove muve. Po standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/4(2)), za suzbijanje ove štetočine registrovan je insekticid na bazi aktivne materije hlorpirifos.

 

Simptomi napada lukove muve

  

Velika slika                           Velika slika

 

Larva lukove muve i zadnji segment larve sa četiri izraštaja

  

Velika slika                              Velika slika