Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pepeljasti grožđani moljac
Pepeljasti grožđani moljac

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) prati se na tri vinogradarska lokaliteta – Neštin, Čerević i Sremski Karlovci. Pojava i dinamika leta odraslih jadinki prati se pomoću feromonskih klopki, a najveća brojnost tokom ove vegetacije registruje se na lokalitetu Neštin.

 

Vizuelnim pregledom vinove loze uočeno je prisustvo larve prve generacije ove štetočine samo na lokalitetu Neštin. Na pregledanih 500 grozdova registrovana je jedna larva. Ovakva brojnost larvi za sada ne iziskuje mere zaštite, a praćenje ove štetočine se nastavlja.

 

Larva zapreda grozd

 

Larva pepeljastog grožđanog moljca

Comments

There are no comments yet for this post.