Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Prisustvo poljskih glodara u regionu Novog Sada
Prisustvo poljskih glodara u regionu Novog Sada

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom višegodišnjih zasada, parcela pod lucerkom, šećernom repom, okopavinama,  kao i novoposejanih površina pod uljanom repicom i ječmom, registrovana je aktivnost poljskih glodara: poljskih miševa (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Na novoposejanim površinama (uljanoj repici i ječmu) brojnosti glodara se kreću od I do II kategorije.

Povećane brojnosti aktivnih rupa od glodara su registrovane na starim lucerištima, strništima, kukuruzu, šećernoj repi, uvratinama, i nasipima gde se brojnosti kreću i do V kategorije.  

 

Slika 1: Aktivne rupe od poljskih glodara

Ukoliko dođe do prenamnoženja, navedene štetočine mogu pričiniti značajne ekonomske štete u početnim fazama razvoja useva, kao i u voćnjacima i rasadnicima gde usled njihove ishrane može doći do slabljenja i sušenja stabala.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruju brojnosti na nivou praga štetnosti (prisustvo glodara u II kategoriji brojnosti) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

Kategorije brojnosti:

Kategorija

Opis brojnosti

Broj rupa po hektaru

POLJSKA VOLUHARICA

POLJSKI MIŠ

 

I

Vrlo niska

do 10

do 10 

II

Niska

10-500 

10-50 

III

Srednja

500-5000

50-500 

IV

Visoka

5000-20000

500-2000

V

Vrlo visoka

20000-50000

2000-10000

Comments

There are no comments yet for this post.