Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u regionu Novog Sada
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu u regionu Novog Sada

RC Novi Sad je na 10 lokaliteta i ukupno 20 parcela na teritoriji Južnobačkog okruga izvršio zdravstveni pregled klipova kukuruza različitih FAO grupa zrenja, radi utvrđivanja prisustva gljiva koje prouzrokuju različite vrste plesni (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp), kao i prisustva oštećenih klipova od strane insekata (kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis i kukuruzna/pamukova sovica – Helicoverpa armigera).

Oštećenja od insekata na klipovima kukuruza kreću se od 0 do 89%. Pored direktnih šteta, insekti svojom ishranom otvaraju put za infekcije različitim vrstama patogena.

Slika 1: Larva kukuruznog plamenca

Slika 2: Larva kukuruzne/pamukove sovice

Rezultati monitoringa pokazali su da su od patogena najzastupljenije gljive iz roda Fusarium spp. Na svakom pregledanom usevu registrovano je prisustvo ove gljive, a procenat zaraženih klipova  kretao se od 5 do 85%.

 

Slika 3: Simptom gljiva iz roda Fusarium spp na klipu

Dugi periodi visokih temperatura i odsustvo padavina tokom ove vegetacione sezone stvorili su povoljne uslove za infekciju i razvoj gljiva iz roda Aspergillus spp. Procenat zaraženih klipova kretao se od 1 do 42%.

 

Slika 4: Kombinovani simptomi na klipu gljiva iz roda Aspergillus spp, Fusarium spp i Penicillium spp

Procenat klipova sa simptomima gljiva iz roda Penicillium spp kretao se od 1 do 23%, a sa simptomima gljiva iz roda Cladosporium spp od 0 do 9%.

Slika 5: Simptom gljiva iz roda Penicillium spp na klipu

Pored direktnih šteta na klipu ove gljive mogu u specifičnim uslovima da sintetišu mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja. S obzirom na visok nivo prisustva, naročito gljiva iz roda Fusarium spp i Aspergillus spp, veoma je važno dalje pravilno rukovanje i skladištenje ovogodišnjeg roda, jer navedene gljive u povoljnim uslovima nastavljaju svoj razvoj i u skladištu.

Comments

There are no comments yet for this post.