Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus
Početak piljenja larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 0,5. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Larva Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha:Cicadellidae) je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stadijumi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.