Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Mala repičina pipa u usevima uljane repice
Mala repičina pipa u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

U klopkama (Merikovim sudovima) koje su postavljene u useve uljane repice, kao i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Porast temperatura u prethodnom periodu inicirao je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja i migraciju na useve uljane repice.

Brojnosti u klopkama su za sada niske a prisustvo imaga na biljkama je ispod praga štetnosti. U toku je dopunska ishrana imaga, dok se masovnija pojava očekuje početkom sledeće nedelje za kad su najavljenje visoke dnevne temperature. Redovno se prati i prisustvo jaja u telima ženke jer je veoma važno suzbiti pipe pre početka polaganja jaja jer velike štete nastaju i od posledica samog čina polaganja jaja kao i od ishrane larvi unutar lisnih drški i stabla.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad će početkom sledeće nedelje ponovo izvestiti o stanju u usevima uljane repice i prisustvu i razvoju repičinih pipa.

Comments

There are no comments yet for this post.