Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Stanje u usevima šećerne repe
Stanje u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kisač I Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 14 do 22% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Kisač

Kundera

22

Tibor

14

Gložan

Kundera

16

Koala

14

Azulata

16

Toreador

18

 

U proteklih nedelju dana registruju se povoljni uslovi za razvoj i širenje ovog patogena. Na lokalitetu Gložan većina parcela se navodnjava, što takođe povoljno utiče na širenje pegavosti lista šećerne repe. Hemijski mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag koji iznosi oko 50% biljaka sa makar jednom pegom, a koji očekujemo početkom sledeće nedelje. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.