Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Stanje u usevima šećerne repe
Stanje u usevima šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kisač i Gložan registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 7 do 12% biljaka.

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Kisač

Kundera

12

Tibor

7

Gložan

Kundera

12

Koala

12

Azulata

11

Toreador

12

 

Preporučuje se obilazak parcela radi utvrđivanja procenata biljaka sa simptomoma. Hemijske mere zaštite izvode se kada se ispuni epidemijski prag koji iznosi 50% biljaka sa makar jednom pegom.

Comments

There are no comments yet for this post.