Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Prisustvo tripsa u usevima paprike
Prisustvo tripsa u usevima paprike

Vizuelnim pregledom useva paprike registruje se velika brojnost tripsa (Thrips sp.). Prisutna su imaga i larve na svim delovima biljaka, cvetovima, listovima i plodovima.

Na lokalitetima Gospođinci, Gložan i Despotovo gde se vrše vizuelni pregledi broj napadnutih biljaka kreće se od 26 do 44%. Pored direktnih šteta koje se ogledaju u vidu sisanja sokova sa biljaka, tripsi su i vektori veoma destruktvinih biljnih virusa od kojih je ekonomski najznačajniji virus bronzavosti paradajza (TSWV) čiji je vektor vrsta Frankliniella occidentalis.

U protekloj godini izvršena je inventarizacija tripsa po usevima. Na terenu RC Novi Sad dokazano je prisustvo sledećih vrsta ovih štetnih organizama u usevu paprike na otvorenom polju: Thrips tabaci, Aelothrips intermedius, Frankliniella intonsa, Thrips major, Frankliniella tenuicornis, Haplothrips aculeatus, Thrips physapus, Thrips nigropilosus. Vrsta  Aelothrips intermedius  je predator drugih vrsta tripsa.

U ovoj proizvodnoj godini, vizuelnim pregledima useva paprike uočeni su  simptomi virusa mozaika krastavca (CMV) i virusa mozaika lucerke (AMV) čije je prisustvo dokazano i u laboratoriji prognozno-izveštajne službe. Ovi virusi prenose se vašima. Prisustvo virusa bronzavosti paradajza (TSWV) kao i prisustvo vektora ovog virusa, vrsta tripsa Frankliniela occidentalis nije registrovana na terenu RC Novi Sad.

U usevu paprike za suzbijanje tripsa registrovan je preparat Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha. Karenca za ovaj insekticid iznosi 35 dana.

Comments

There are no comments yet for this post.