Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Prve pege od Cercospora beticola
Prve pege od Cercospora beticola

Na lokalitetu Temerin izvršen je vizuelni pregled sortnih ogleda šećerne repe. Registrovano je prisustvo pega od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Njihovo prisustvo  posledica je primarne infekcije koja se ostvarila 24-25.05. Na istom lokalitetu, uslovi za ostvarenje primarnih infekcija bilo je i u periodu od 1-3.06. Procenat biljaka sa pegama različit je u odnosu na sortiment. Od ukupno pregledanih 15 sorti na 4 nije registrovano prisustvo pega, dok je na 11 sorti uočeno od 1 do 6% biljaka sa simptomima.

Pega na listu šećerne repe

Konidije Cercospora beticola

Za sada nisu potrebne hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.