Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca
Jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca

Na lokalitetu Kać  usevi merkantilnog kukuruza nalaze se u fazi od 7 do 8 razvijenih listova (BBCH 17-18). Vizuelnim pregledom listova registrovana su jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Na lokalitetima Gospođinci i Gložan gde se nalaze svetlosne lampe beleži se povećanje ulovljenih imaga.

Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima prikazani su u tabeli:

Hibrid (FAO)

Fenofaza

% biljaka sa položenim jajnim leglima

ZP 341 (300)

17

2

NS 4030 (400)

18

0

NS 7020 (700)

18

4

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.