Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca
Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Novi Sad vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fazi od 6 listova razvijeno (BBCH 16) do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 53).

Na punktu Neštin u toku je polaganje jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Jaja su položena na tek formiranim cvastima u indeksu napada 2,5.
 
Jaje Lobesia botrana
 

Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i u periodu piljenja larvi signalizirati vreme za primenu insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.