Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pojava prve letnje generacije kruškine buve
Pojava prve letnje generacije kruškine buve

Na područiju RC Novi Sad kruške se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi cvetovi venu većina latica opada do faze kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 67-69).

Vizuelnim pregledom krušika  registrovana je eklozija imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) prve letnje generacije. Pored neskeletiranog imaga prisutni su i svi razvojni stadijumi prezimljujuće generacije. Najdominantnije je prisustvo starijih larvenih uzrasta, te se uskoro očekuje intenzivnija pojava imaga prve letnje generacije. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa daljim praćenjem ove štetočine.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.