Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Monitoring tripsa u usevu luka
Monitoring tripsa u usevu luka

Tripsi (Thrips sp.) su štetni organizmi koji prezimljavaju u obliku imaga u biljnim ostacima i na skrivenim mestima. Imaju pet razvojnih stadijuma:  larva prvog razvojnog stadijuma, larva drugog razvojnog stadijuma, prepupa, pupa i imago. Prepupa i pupa su stadijumi koji se ne hrane. Direktne štete od ovog organizma proizilaze iz ishrane larvi i imaga sisanjem sokova. Indirektne štete,  koje su i mnogo opasnije ogledaju se u njihovoj vektorskoj ulozi prenosioca biljnih virusa. U vizuelnim pregledima registruje se prisustvo odraslih jedinki, ali za sada nema položenih jaja na listovima luka.  RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa.

Comments

There are no comments yet for this post.