Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)
Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)
Pegavost lišća šećerne repe prouzrokuje gljiva Cercospora beticola.
To je patogen koji se javlja svake godine na usevima šećerne repe. Značajan je faktor smanjenja prinosa i sadržaja šećera.
 
Simptomi se ispoljavaju na lišću u vidu sitnih okruglastih do nepravilnih sivih pega, oivičenih tkivom mrke boje.
 
 
U centralnom delu pega formira se navlaka od konidija, koje će omogućiti dalje infekcije i širenje ovog patogena u polju.
 
 
Razvojem ovog patogena, broj pega se povećava, one se spajaju i može doći do sušenja zaraženog lišća.
Biljke sa uginulom lisnom masom formiraju novo lišće (retrovegetacija) koja negativno utiču na prinos i sadržaj šećera.
 
Kod hemijskih mera zaštite protiv ovog patogena, veoma je važno kada uraditi prvi tretman. On ne bi trebalo da bude po pojavi prvih simptoma u polju. Na taj način dolazimo u situaciju da repu tretiramo svakih 14 dana u periodu kraj juna, jul i avgust (ponekad i septembar). Prilikom takve zaštite potrebno je uraditi 4-5 hemijskih tretmana, što znatno poskupljuje proizvodnju.
 
Prvi tretman treba uraditi po postizanju epidemijskog praga koji podrazumeva da na 50 % biljaka imamo po jednu pegu i kada se ostvare povoljni vremenski uslovi za ostvarenje infekcija.
To je prag koji ne ugrožava ekonomski prag štete, a racionalizuje upotrebu hemijskih sredstava.
 
Trenutno na lokalitetima Temerin, Bački Jarak i Gložan, pege od Cercospora beticola su prisutne na 1-9 % biljaka, u zavisnosti od sortimenta.
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.