Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Cikada vinove loze Scaphoideus titanus
Cikada vinove loze Scaphoideus titanus

Cikada vinove loze Scaphoideus titanus (Auchenorrhyncha:Cicadellidae) je jedini poznati vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE.

Ova cikada je izraziti monofag što znači da svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara. Larve se pile od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stadijuma. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu i ostaju u vinogradu sve do septembra.

Direktne štete od ishrane ovih cikada (ishranjuju se floemskim sokovima) su zanemarljive, ali su zato indirektne štete, kao vektori fitoplazme FD, izuzetno velike.

Da bi cikada postala infektivna mora se najpre ishranjivati na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati. Zatim mora da prođe inkubacioni period (vreme koje je potrebno da prođe od momenta unošenja fitoplazme u telo cikade do mogućnosti da ih cikada prenese na drugu biljku) koji za ovu cikadu iznosi 21 dan. Uzimajući ove činjenice u obzir, tek larve trećeg razvojnog stadijuma mogu da postanu infektivne i tu sposobnost zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD ne prenosi se na potomstvo cikade.

Početni simptomi zaraze fitoplazmom FD se ogledaju u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava. U kasnijim fazama listovi se savijaju po obodu prema naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crnih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

Simpomi zlatastog žutila vinove loze na crnoj sorti

 

velika slika                             velika slika

Mere zaštite i prevencije podrazumevaju sledeće:

·         Sanitarni pregledi zasada

·         Uklanjanje zaraženih čokota

·         Suzbijanje vektora (cikade Scaphoideus titanus)

·         Uništavanje divlje loze u okruženju zasada

·         Uništavanje korova

·         Uništavanje napuštenih zasada

Suzbijanje vektora (cikada) vrši se 2 ili 3 puta:

·         I tretman - cikade u trećem larvenom uzrastu

·         II tretman – 10 dana nakon prvog

·         III tretman – izvodi se u veoma ugroženim područjima i u matičnim zasadima

Registrovani insekticidi u zasadima vinove loze za suzbijanje cikada su:

·         TODOME 24-SC (buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

·         ELISA (buprofezin) 0,06%

Na severnom delu fruškogorskog vinogorja (Sremski Karlovci, Čerević, Banoštor, Neštin) trenutno se registruje prisustvo velikog broja larvi prvog razvojnog stadijuma cikade Scaphoideus titanus. U ovom momentu se ne preporučuje njihovo suzbijanje. Za period 12-15. jun prognozira se pojava larvi trećeg razvojnog stadijuma kada treba i primeniti insekticide. RC Novi Sad će u redovnim vizuelnim pregledima zasada vinove loze pratiti razvoj cikada i na vreme signalizirati pravi momenat za tretman.

Larve prvog razvojnog stadijuma, Čerević 21.05.2015

 

velika slika                         velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.