Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii VII

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72) do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 81,48% apotecija. Ispražnjenost apotecija iznosi 18,51%.

Askusi sa formiranim askosporama  
 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii VI

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi zeleni plodnik je okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 59,01% apotecija. Ispražnjene apotecije nisu registrovane.

Askusi sa formiranim askosporama  
 
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.  

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii V

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi kraj cvetanja: sve latice su opale (BBCH 69) do faze zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 46,37% apotecija. Ispražnjene apotecije nisu registrovane.

Askusi sa formiranim askosporama   
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii IV

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno (BBCH 65) do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 66).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 31,81% apotecija. Ispražnjene apotecije nisu registrovane.

Askusi sa formiranim askosporama 
 
 
RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.
 
Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii III

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do faze cvetovi se smežuravaju: većina latica opada (BBCH 66).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 18,46% apotecija.

Askusi sa formiranim askosporama
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii II

Na teritoriji RC Novi Sad zasadi trešnje se nalaze od faze većina cvetova je sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 59) do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno (BBCH 65).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća trešnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 9,43% apotecija.

Formiranje askospora  

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti apotecija ovog patogena.

1 - 10 Next