Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka, a njihove brojnosti su na niskom nivou.

Jaja obične kruškine buve

S obzirom na prognozirane vremenske prilike u narednom periodu, i dalje se ne očekuje intenziviranje polaganje jaja ove štetočine. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u indeksu napada 3,33. U toku je pojava prezimljujućih formi ove štetočine u krušicima.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature.

RC Novi Sad nastvlja sa praćenjem ove štetočine.

Aktivnost obične kruškine buve u zasadima krušaka

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5. Prisustvo jaja nije uočeno.

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Porast temperature u proteklih par dana uticao je na početak aktivnosti ove štetočine. S obzirom da se prognoziraju slični vremenski uslovi, u narednih nekoliko dana se očekuje početak polaganja jaja.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na području delovanja RC Novi Sad kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 13,33. Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Porast temperature u proteklom period doveo je do povečane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja.

Jaja obične kruškine buve

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće parvo vreme za tretman.

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5.

Visoke temperature proteklih dana dovele su do povećane aktivnosti ove štetočine i početka polaganja jaja. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi svi listovi opali (BBCH 97).

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u  indeksu napada 1,25.

Prezimljujući imago C. pyri

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Polaganje jaja obične kruškine buve

Na punktu Neštin kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registruju se izuzetno visoke brojnosti imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 37,5. Usled visokih temperatura u proteklom periodu došlo je do polaganja jaja koja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka. Indeks napada za jaja iznosi 7,5.

Najavljene padavine i pad temperature u narednom periodu će onemogućiti sprovođenje hemijskih mera zaštite. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine i signaliziraće vreme za tretman.

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom krušika na lokolitetu Neštin, registrovano je prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Prezimljujući imago C. pyri

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma: letnje forme su svetlije i manjih dimenzija, dok su zimske forme tamnijih boja i većih dimenzija (preko 3 mm).

Prezimljujući imago obične kruškine buve

Vizuelnim pregledom krušika na punktovima Čerević i Neštin, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Slika 1- Prezimljujući imago obične kruškine buve

Za razliku od imaga letnjih formi obične kruškine buve, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature.

Slika 2 - Prezimljujući imago obične kruškine buve (binokular)

Trenutno se u krušicima registruju pojedinačni primerci ove štetočine. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Obična kruškina buva - kritična situacija

Na lokalitetu Neštin kruške se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Obilaskom više krušika registrovan je izuzetno jak napad obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u svim zasadima. U odnosu na prošlu godinu prisustvo ove štetočine je višestruko veće i trenutna situacija je veoma kritična. Na mladarima sa vršnim porastom registruje se i do nekoliko stotina jaja i larvi, a prisutna je i medna rosa.

Usled blage zime nije došlo do prirodne redukcije prezimljavajuće generacije, te smo u vegetaciju ušli sa velikim potencijalom ove štetočine. Velika količina padavina ovog proleća, prouzrokovala je veliku bujnost krušaka i učinila ih veoma privlačnim za naseljavanje i razvoj obične kruškine buve, a takođe je i primena insekticida u takvim uslovima bila otežana.

Sve ovo uticalo je na pojavu izuzetno velike brojnosti obične kruškine buve koju trenutno registrujemo u krušicima. U ovakvim uslovima nije dovoljna samo primena insekticida. Trenutno se preporučuje uklanjanje vršnog porasta gde je dominantno prisustvo ove štetočine kako bi se izvršilo drastično smanjenje njene populacije. Naročitu pažnju treba obratiti na mladare oko plodova.

Nakon uklanjanja mladara sa vršnim porastom preporučuje se i primena insekticida Apache 50 WG (klotianidin) 350 g/ha uz obavezan dodatak okvašivača.

Ovo je sada najkritičniji period u zaštiti kruške od obične kruškine buve. Nikako ne bi trebalo dozvoliti razvoj larvi, produkciju medne rose i naseljavanje gljive čađavice. 
 
1 - 10 Next