Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Obična kruškina buva

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovana su pojedinačna jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka.

Jaje obične kruškine buve

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja, kada će i biti data preporuka u cilju suzbijanja ove štetočine.
Kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na lokalitetu Neštin kruška - sorta Viljamovka  nalazi se u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

U zavisnosti od prethodno spovedenih mera zaštite, razlikuje se i prisustvo obične kruškine buve (Cacopsyla pyri) u zasadima krušaka. Prisutan je  imago treće generacije koji polaže jaja, a još uvek je u toku piljenje larvi iz prethodne generacije.  Prisutne su i larve starijih stadijuma razvića, koje će se uskoro preobraziti u imaga.Trenutno se nalazimo na prelazu između druge i treće generacije kruškine buve. Svi stadijumi razvoja ove štetočine nalaze se na lastarima sa vršnim porastom gde je tkivo najmekše i najsočnije.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine. U periodu početka piljenja larvi treće generacije biće data preporuka o merama zaštite.

Neskeletirani imago treće generacije

 

Sveže položeno belo jaje (III gen.) i jaje pred piljenje (II gen.)

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Neštin, konstatovana je velika brojnost imaga obične kruškine buve.
Takođe je utvrđeno i prisustvo larvi i jaja, najviše larvi četvrtog i petog uzrasta.
Preporučuje se proizvođačima tretman sa kombinacijom piretroida i regulatora rasta (fenoksikarb), uz dodatak okvašivača jer je došlo i do pojave medne rose.
Piretroidi su usmereni na suzbijanje imaga, a fenoksikarb ima ulogu da spreči transformaciju larve u odraslog insekta.
DECIS 2,5-EC 0,05% + INSEGAR 25-WG 0,1-0,12% + SILWET L-77 0,03%
Pošto su piretroidi nestabili na visokim temperaturama, preporučuje se da se tretiranja izvedu u jutarnjim ili večernjim časovima.