Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Obična kruškina buva

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovana su pojedinačna jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka.

Jaje obične kruškine buve

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja, kada će i biti data preporuka u cilju suzbijanja ove štetočine.
Kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na lokalitetu Neštin kruška - sorta Viljamovka  nalazi se u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

U zavisnosti od prethodno spovedenih mera zaštite, razlikuje se i prisustvo obične kruškine buve (Cacopsyla pyri) u zasadima krušaka. Prisutan je  imago treće generacije koji polaže jaja, a još uvek je u toku piljenje larvi iz prethodne generacije.  Prisutne su i larve starijih stadijuma razvića, koje će se uskoro preobraziti u imaga.Trenutno se nalazimo na prelazu između druge i treće generacije kruškine buve. Svi stadijumi razvoja ove štetočine nalaze se na lastarima sa vršnim porastom gde je tkivo najmekše i najsočnije.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine. U periodu početka piljenja larvi treće generacije biće data preporuka o merama zaštite.

Neskeletirani imago treće generacije

 

Sveže položeno belo jaje (III gen.) i jaje pred piljenje (II gen.)

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Neštin, konstatovana je velika brojnost imaga obične kruškine buve.
Takođe je utvrđeno i prisustvo larvi i jaja, najviše larvi četvrtog i petog uzrasta.
Preporučuje se proizvođačima tretman sa kombinacijom piretroida i regulatora rasta (fenoksikarb), uz dodatak okvašivača jer je došlo i do pojave medne rose.
Piretroidi su usmereni na suzbijanje imaga, a fenoksikarb ima ulogu da spreči transformaciju larve u odraslog insekta.
DECIS 2,5-EC 0,05% + INSEGAR 25-WG 0,1-0,12% + SILWET L-77 0,03%
Pošto su piretroidi nestabili na visokim temperaturama, preporučuje se da se tretiranja izvedu u jutarnjim ili večernjim časovima.