Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja jabukovog smotavca
Na području delovanja RC Novi Sad, punkt Čenej, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71) a sorte Ajdared veličina ploda do 20 mm (BBCH 72).
 
Ajdared BBCH 72
 
Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na listovima, u indeksu napada 0,3.
 
Sveže belo jaje
 
Sveže belo jaje
 
U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine, a trenutno se nalazimo na 89 CDD od biofiksa. S obzirom na porast temperature, u narednih nekoliko dana doći će do piljenja larvi jabukinog smotavca. RC Novi Sad će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i na početku piljenja larvi dati preporuku za insekticidni tretman.
Polaganje jaja jabukinog smotavca

Na teritoriji RC Novi Sad, jabuke se nalaze u fenofazi plodovi oko polovine krajnje veličine (75 BBCH). U toku je rani period polaganja jaja II generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).  Temperaturne akumulacije od biofiksa su:

·         Čenej – 592,83 CDD

·         Gospođinci – 558,42 CDD

·         Neštin – 567,36 CDD

Sada je vreme za primenu insekticida kao što su:

RIMON 10-EC (novaluron) 0,08-0,1%

RUNNER 240-SC (metoksifenozid) 0,04-0,06%

Početak piljenja prvih larvi prognozira se za 3 dana (Čenej) odnosno za 5 dana (Gospođinci i Neštin).

 

                     

Uskoro jaja jabučnog smotavca

Na lokalitetu Čenej, 28.04. registrovan je prvi ulov imaga jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella) na 118,96 stepen dana od prvog januara.

Na lokalitetu Neštin, prvi ulov je zabeležen  29.04. na 140,37 stepen dana od prvog januara.

Velika slika

U narednim danima započeće polaganje jaja ove štetočine.

Područni centar Novi Sad  pratiće ovipoziciju i signalizirati mere zaštite.

 

Očekuje se pojava jabučnog smotavca
Na lokalitetima Gospođinci i Čenej gde se prati pojava i razvoj jabučnog smotavca (Carpocapsa pomonella) pomoću temperaturnih akumulacija, uskoro se očekuje pojava ove štetočine.
Na lokalitetu Čenej, trenutni iznos akumulacije od 1.januara je 76,99 stepen dana. S obzirom da se u ovom regionu jabučni smotavac javlja na oko 96 stepen dana, a dnevni doprinos akumulaciji je oko 6 stepen dana, za najmanje 3 dana možemo očekivati pojavu smotavca na ovom lokalitetu.
Na lokalitetu Gospođinci, trenutni iznos akumulacije je 73,07 stepen dana, te se pojava smotavca takođe očekuje za 3 do 4 dana.