Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

U prethodnom periodu je, na svim lokalitetima gde se gaji šećerna repa, a na području delovanja RC Novi Sad, bilo povoljnih uslova za ostvarenje primarnih infekcija od strane gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od pomenutog patogena, na 1% pregledanih biljaka.

Pega od C. beticola

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su kolonije crne repine vaši (Aphis fabae). Štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja, utičući tako na prinos korena i smanjen sadržaj šećera. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Prisustvo ove štetočine je uočeno na rubnim delovima parcela, u niskom procentu napada. S obzirom da se prisustvo štetočine ne registruje u unutrašnjosti parcela i da ekonosmki prag nije dostignut (20-30% biljaka sa pojedinačnim jedinkama ili 10-15% biljaka sa malim brojem kolonija), za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u početnim fazama zatvaranja redova (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja su izuzetno povoljni za razvoj i širenje ovog patogena, pogotovo sa porastom temperatura ove nedelje. RC Novi Sad nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Takođe vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma oštećenja i larvi od repine muve (Pegomya betae).

U ovim fazamma razvoja suzbijanje ove štetočine se ne sprovodi (EPPO standard PP 2/12 (1): primena insekticida je opravdana samo ukoliko se registruje 4 larve po biljci kada je šećerna repa u fazi 2 lista, ili 6 larvi po biljci kada je šećerna repa u fazi 4 lista).

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Novi Sad, u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava repine pipe na starom repištu

Na području delovanja RC Novi Sad, u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Najavljeno povećanje temperature u narednim danima iniciraće masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, kao i početak leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. Takođe se pažnja mora usmeriti i na praćenje nicanja novih repišta.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu

Na teritoriji RC Novi Sad, vizuelnim prgledom registovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu.

Porast temperature inicirao je aktivnost imaga sive repine pipe. Najavljeno toplo vreme doprineće početku leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta. S obzirom da je setva šećerne repe u toku preporučuje se obilazak repišta radi utvrđivanja prisustva ove štetočine.