Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis II

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01) do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecije u 45 nema formiranih askospora, a u 5 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 2,5%

Kod sorte Ajdared od pregledanih 50 pseudotecije u 47 nisu uočene zrele askospore, a u 3 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 1,5%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis I

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00) do faze početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 46 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 2%. Kod sorte Ajdared od pregledanih 50 pseudotecija u 48 nisu uočene zrele askospore, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 1%.

Slika 1: Pseudotecija u kategoriji 1

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XIII

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Ispražnjenost pseudotecija kod obe sorte iznosi 100%. U pregledanim pseudotecijama nije registrovano prisustvo askospora.

 

Slika 1: Ispražnjena pseudotecija

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis XII

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 90%, dok kod sorte Ajdared iznosi 96%.

 

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni (T-faza).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes i Ajdared iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 72%, dok kod sorte Ajdared iznosi 80%.

Slika 1: Pseudotecija V. inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis X

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi  drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 97,5%, a kod sorte Ajdared 99%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 62%, dok kod sorte Ajdared iznosi 72%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis IX

Na lokalitetu Čenej jabuke se nalaze u fenofazi od  veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 81,5%, a kod sorte Ajdared 79%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 30%, dok kod sorte Ajdared iznosi 34%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis VIII

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u različitim fenofazama, od  kraj cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do plodovi dostigli dimenzije do 10mm. Opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 70,5%, a kod sorte Ajdared 69%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 16%, dok kod sorte Ajdared iznosi 12%.

 

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis
 

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis VII

Na lokalitetu Čenej, jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova je otvoreno (65 BBCH).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 49,5%, a kod sorte Ajdared 50%.

Procenat ispražnjenosti pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes iznosi 4%.

 

Slika 1: Pseudotecija V. inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis VI

Na lokalitetu Čenej, jabuke se nalaze u fazi od zeleni pupoljci: pojedinačni cvetovi se odvajaju (BBCH 56) do faze crveni pupoljci: cvetne krunice izdužene (BBCH 57).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija u 11 nema formiranih askospora, u 26 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 4 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 2 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 30%

Kod sorte Ajdared od 50 pregledanih pseudotecija u 19 nisu uočene zrele askospore, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 8 je od 26% do 50% formiranih askospora, u 6 je od 51% do 75% formiranih askospora, a u 2 je od 76% do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti je 28,5%.

Slika 1: Pseudotecija V.inaequalis

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next