Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Usevi ili zasadi
Kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis

Prvi ulov imaga kukuruznog plamenca registrovali smo na lovnim svetlosnim lampama 12.05.2016. godine .

Današnjim vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca na lokalitetu Petka konstatovali smo prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Na 300 pregledanih biljaka registrovali smo jedno položeno jajno leglo. Index napada iznosi 0,08. U narednim danima sa porastom temperature očekujemo intenzivno polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca.

slika 1.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja i piljenje jajnih legala kukuruznog plamenca i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Početak leta kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Požarevac, na  lokalitetu u Rašancu, na svetlosnoj lovnoj lampi, registrovan je prvi ulov kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis na 125.44 CDD (7.5.2015) po akumulacijama od 1.4.2015.

Slika 1. Kukuruzni plamenac

Ostrinia nubilalis je po brojnosti, intenzitetu napada kao i obimu šteta najznačajnija štetočina koja prouzrokuje velike gubitke kod kukuruza, kao i kod drugih biljaka (sirak, konoplja, hmelj, suncokret, paprika, paradajz..).

Kukuruzni plamenac glavne štete pričinjava u stadijumu larve (gusenice) na nadzemnim delovima biljke domaćina. Prvo se hrane mladim lišćem, gde i polažu jaja, pa se onda uvlače u pazuh lista (kad se list razmota, vide se rupice), prave štetu i na metlici, dršci klipa koja se lomi, ubušuju se u stabljiku, gde često ostaju da prezime, a ostale daju drugu generaciju.