Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zdravstveno stanje uljane repice
Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od fenofaze 6 listova razvijeno, do  fenofaze 9 i više listova razvijeno (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na oko 15% biljaka i to na pojedinačnim listovima.  Simptomi su prisutni na starijim listovima, u vidu sivih, pepeljastih pega nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju sitna telašca, piknidi sa piknosporama, koji se unutar useva raznose kišnim kapima i u optimalnim uslovima doprinose širenju bolesti. Zaraza se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak.

 

Pored simptoma suve truleži, vizuelnim pregledom useva uljane repice, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae), na naličju listova, u niskom intezitetu napada.  Trenutni, kao i najavljeni vremenski uslovi za naredni period (niske temperature i kiša), uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

Trenutno se u usevima uljane repice ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Comments

There are no comments yet for this post.