Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Antraknoza paprike

Na području RC Vrbas, na lokalitetu u Ruskom Krsturu, u toku je berba paprike. Na lokalitetu na kojima se ne poštuje plodored (sistem zalivanja, „kap po kap“), na dozrelim plodovima uočeni su simptomi antraknoze plodova na paprici ( laboratorijski potvrđeno), Colletotrichum capsici, na 30% biljaka. Prouzrokovač   antraknoze paprike ispoljava simptome na zrelim, i , ređe, na zelenim plodovima paprike. Na plodu se zaraza prepoznaje u vidu udubljenih pega, na kojima se, u uslovima povećane vlažnosti, pojavljuju spore patogena. Na tom mestu se javljaju i sekundarni patogeni, koji ubrzavaju propadanje biljaka. Gljiva se održava i prezimljava u zemljišnim ostacima ( sklerocije ). Infekcija se prenosi vodom za zalivanje, insektima, kišnim kapima. Da bi sprečili infekciju useva paprike ovom gljivom, mora se voditi računa o plodoredu (najmanje trogodišnji plodored), uklanjanje biljnih ostataka, dezinfekcija zemljišta, obezbediti provetravanje između biljaka i posle paprike ne saditi biljke iz familija Solanacae, Cucurbitacae i Fabacae, koje  ova gljiva parazitira.

 

simptomi antraknoze

antraknoza na plodovima paprike

konidije Colletotrichum capsici

Štetni i korisni insekti na paprici
Na usevu paprike, lokalitet u R.Krsturu, evidentirano je prisustvo kalifornijskog tripsa, buvača, kupusnog moljca ( štetočine koja se javlja na kupusnjačama), zelene breskvine vaši, kao i predatorskih stenica iz fam. Orius, koja je predator vaši i tripsa.
 
Frankliniella occidentalis
 
Myzus persicae
 
 
Phylotreta undulata
 
Orius sp. i uginula vaš
 
 
Plutella maculipennis