Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Vrbasa
Zdravstveno stanje kukuruza u regionu Vrbasa

Regionalnii centar Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja AP Vojvodine u Vrbasu je izvršio vizuelni pregled merkantilnog kukuruza pred berbu na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

U cilju utvrđivanja prisustva oštećenja na klipu kukuruza od insekata (kukuruzni plamenac, Ostrinia nubilalis i pamukova sovica, Helicoverpa armigera) i simptoma prisustva fitopatogenih gljiva (Fusarium spp.,  Aspergillus spp.Penicillium spp., Cladosporium spp.), izvršen je pregled 20 različitih hibrida kukuruza na 12 lokaliteta: Bečej, Crvenka, Kucura, Kula, Lipar, Ravno Selo, Ruski Krstur, Savino Selo, Srbobran, Turija, Vrbas, Zmajevo.

Gljive koje pripadaju rodovima Fusarium, Aspergillus, Penicillium, imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu uzrgoziti zdravstvenu bezbednost kukuruza.

Fusarium spp: Napada sve delove kukuruza. Simptomi se uočavaju u unutrašnjosti stabla, koji dobija sunđerastu konzistenciju, ružičaste je boje, dok je na klipovima prisutna micelija na vrhu klipa ili u sredini(slepljena komušinom). U zavisnosti od vrste gljive iz roda Fusarium, boja micelije je bela ili ružičasta.

Penicillium spp: Najčešće su zaražena zrna na vrhu klipa, a zrna između redova su obuhvaćena zelenkasto-plavičastom, paučinastom micelijom.

Aspergillus spp: Direktne štete u polju su male, jer je na klipu zaraženo manji broj zrna. Micelija ove gljive je žuto-zelene boje. Na neadekvatno uskladištenim klipovima ili zrnu, uz povišenu vlagu zrna i više temperature, dolazi do širenja gljive i nastanka indirektnih šteta usled sinteze aflatoksina.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Procenat oštećenih klipova

klipovi bez simptoma

12-84%

klipovi sa oštećenjima od insekata

6-42%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.

6-24%

klipovi sa simptomima Aspergillus sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.

1-5%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.

1-4%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  

2-40%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

1%

klipovi sa simptomima Fusarium sp.+ Aspergillus sp

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+ Fusarium sp.

1-2%

klipovi sa simptomima Penicillium sp.+insekti

1-2%

klipovi sa simptomima Cladosporium sp.+insekti

2%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Penicilium sp.

2-7%

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima: insekti + Fusarium sp.  + Cladosporium sp.

2-6%

 

Na osnovu analiza kukuruza na prisustvo mikotoksina, kod hibrida ranije grupe zrenja, na području RC Vrbas (lokaliteti Vrbas, Savino Selo, Kula, Srbobran i Zmajevo ), registrovano je da je prisustvo analiziranih mikotoksina daleko ispod zakonom dozvoljenih vrednosti, tj.  kvalitet kukuruza u 2020. godini nije ugrožen usled prisustva oštećenja prouzrokovanih štetnim organizmima.  

 
 
 
Preporučuje se proizvođačima kukuruza i skladištarima da prilagode mašine za berbu kako bi se zrno što manje oštetilo, a u silose unositi samo zdravo i neoštećeno zrno, odgovarajuće vlage.

Comments

There are no comments yet for this post.