Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Repičine pipe u usevima uljane repice
Repičine pipe u usevima uljane repice

Na području RC Vrbas usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 18).

faza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka uljane repice i pregledom žutih lovnih klopki, registrovani su pojedinačni ulovi imaga male repičine pipe, Ceuthorhynchus pallidactylus, ispod praga štetnosti.

Disekcijom tela ženki, uočeni su tragovi dopunske ishrane kao i formirana jaja, dok na pregledanim biljkama uljane repice nisu registrovana položena jaja pipa.

Nakon kišnog perioda sa zahlađenjem koje je prognozirano za naredna dva dana, očekuje se period sa povišenim dnevnim temperaturama koje će povećati aktivnost pipa. Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Vrbas, nastavlja sa monitoringom useva uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.