Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Usevi ili zasadi
Krvava vaš jabuke

Na području RC Valjevo zasadi jabuke se nalaze u fazi berbe plodova.

 

Tokom pregleda zasada jabuke, gde nisu adekvatno sprovođene mere zaštite u toku sezone, uočeno je prisustvo kolonija krvave vaši.

Ovo je značajna štetočina u zasadima jabuke. Posebno osetljive sorte  su: Ajdared, Zlatni delišes i Jonagold. Naseljava bujne zasade, koji su u nižim i vlažnijim položajima terena. 

Naseljava mesta jače rezidbe i pukotine na kori. Krvava vaš se hrani sisanjem biljnih sokova na korenu, korenovim izdancima, granama i mladarima.  Na mestima ishrane nastaju izrasline - tumori, kora puca, dolazi do odumiranja i sušenja napadnutog dela.

Žive u kolonijama, prekrivene voštanom  prevlakom. Pod mehaničkim pritiskom iz kolonije se pojavljuje crvena sluzasta tečnost, nalik na krv, po čemu je ova štetočina dobila ime. U toku vegetacije imaju 10-12, pa i više generacija. Ženke i larve prezimljavaju na korenovom vratu i žilama, u pukotinama kore ili na ranama nastalim od rezidbe. Zimi podnose vrlo niske temperature, i do -27°C. Mlađi larveni uzrasti se javljaju u proleće, naseljavaju lastare i pričinjavaju štete.

Suzbijanje:

·        Odabir sorte i podloge za kalemljenje jabuke. Podloga MM 106 je tolerantna na krvavu vaš, ali je biljka kalemljena na nju dosta bujna. Podloga M9 je slabo bujna, dok je M27 još slabije bujna. 

·        Rezidbu pravilno izvesti, bez velikih rezova i oštećenja na stablu.

·        Izbalansirano đubrenje biljke može uticati na brojnost populacije ove štetočine. Ukoliko se koriste prekomerne količine azota, dolazi do intenzivnog rasta izdanaka, a samim tim će se povećati i brojnost ove štetočine.

·        Očuvati prirodne neprijatelje kao što su: larve zlatooke, osolike muve, bogomoljka. Osica Aphelinus mali je veoma važna u redukciji brojnosti ove štetočine.

·        Hemijsko suzbijanje vrši se tokom cele vegetacije: početkom kretanja vegetacije, na proleće, postižu se najbolji rezultati jer kolonije vaši nemaju voštanu prevlaku. Pored mehaničkih mera i obilnim zimskim prskanjem biljke redukuje se populacija prezimljujućih formi ove štetočine na kori.

·        U rasadnicima je obavezno suzbijanje, jer su sadnice sa oštećenjima (tumorima) od krvave vaši van klase i ne mogu se prodavati.

RC Valjevo će nastaviti sa monitoringom zasada jabuke.

Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Valjevo zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fenofazi razvoja ploda, od plodovi oko 60% krajnje veličine, do plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 76-77).

Vizuelnim pregledom zasada, u kojima nisu adekvatno sprovedene mere zaštite od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) registrovano je prisustvo oštećenih plodova usled ishrane larvi pomenute štetočine.

Jabukin smotavac je najznačajnija štetočina jabuke. Prezimljava kao odrasla gusenica ispod kore i drugim šupljinama na stablu i granama jabuke. Odrasle jedinke pojavljuju se tokom aprila meseca, nakon čega dolazi do parenja i polaganja jaja. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u plod i ishranjuju se mesom ploda i semenkama. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost i otpadaju pre vremena. Osim toga, mesto ubušivanja larvi je pogodno za prodor različitih patogena prouzrokovača truleži ploda, čime se štetnost dodatno uvećava.

RC Valjevo vrši monitoring ove štetočine putem feromonskih klopki postavljenih u zasadima jabuke kao i putem vizuelnih pregleda kojima se utvrđuju najznačajniji biološki događaji ove štetočine koji su ključni prilikom utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu insekticida.

U našem regionu trenutno je aktuelna zaštita od druge generacije jabukinog smotavca. Na linku možete pogledati poslednju preporuku za suzbijanje ove štetočine.

RC Valjevo nastavlja sa praćenjem prisustva štetnih organizama u zasadima jabuke.

Lisna vaš crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta)

Na području delovanja RC Valjevo, lokalitet Pričević, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Prilikom vizuelnog pregleda zasada jabuke registrovano je prisustvo lisne vaši crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta).

Larve ove štetočine se pile i aktiviraju rano u proleće, iz prezimelih jaja. Mlađi larveni stupnjevi su ružičaste do plave boje, dok su odrasle larve plavo-ljubičaste boje, presvučene brašnjavom prevlakom. Krilate forme mužjaka tokom juna kopuliraju sa beskrilnim ženkama, dok se krilate forme ženki javljaju od treće generacije. Ženke tokom leta polažu zimska jaja u pukotinama  ili na površini kore. Monofagna je vrsta, pa se simptomi javljaju samo na mladim listovima jabuke. Isisavanjem sokova iz lista, dolazi do uvijanja prema naličju. Gale koje pravi su u početku zelene, a kasnije dobijaju karakterističnu crvenu boju. Kolonije koje stvara mogu biti veoma brojne. Takođe, lučenjem medne rose stvaraju povoljne uslove za razvoj gljive čađavice.

Prag štetnosti je 10% napadnutih listova na vršnim letorastima. Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada na prisustvo ove štetočine.

 RC Valjevo nastavlja sa praćenjem štetočina u zasadima jabuka.