Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Prisustvo lozine grinje šiškarice (Eryophies vitis) u zasadu vinove loze
Prisustvo lozine grinje šiškarice (Eryophies vitis) u zasadu vinove loze

Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze od faze cvasti nabubrele, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do  faze cvasti potpuno razvijene cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Tokom vizuelnog pregleda zasada uočene su deformacije na listovima, koje su nastale usled ishrane lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis).

 

 

Ova štetočina razvija više generacija godišnje. U proleće sa porastom tempereture kreće migracija  jedinki, koje su prezimele na donjim popoljcima, ka naličju mladih listova. Usled ishrane dolazi do proliferacije i stvaranja tamno zelenih bradavičastih izraštaja na licu listova. Na naličju listova se formira vunasta beličasta prevlaka, unutar koje se odvija razviće. U zavisnosti od sorte, boja prevlake kasnije može imati  riđasti ili ljubičasti sjaj.

Na jednom listu može biti veći broj izraštaja. Listovi se suše, pa štetočina prelazi na malđe delove biljke. Ova štetočina nanosi veće štete u zasadu vinove loze kada je u prenamnoženju.

U cilju pravovremenog suzbijanja ove štetočine RC Valjevo je objavilo preporuku 10.05.2023..

Comments

There are no comments yet for this post.