Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Pojava nematoda u usevu postrnog krompira

Na području delovanja RC Subotica proizvodnja krompira nije zastupljena na velikim površinama, i pretežno se gaji krompir za rano vađenje, a samo manji procenat se skladišti u magacine. Proizvodnja je najčešće zastupljena na peskovitom zemljištu koje se brzo zagreva, što uz intenzivno navodnjavanje omogućava da ona traje oko tri meseca. Iz tog razloga proizvođači često ne poštuju plodored, te dva puta sade krompir na istu parcelu u toku jedne sezone.

slika

Vizuelnim pregledom useva postrnog krompira uočili smo simptom usporenog rasta i uvenuća biljaka u oazama. Na korenu biljaka i krtolama smo uočili gale i bradatost korena, što je ukazivalo na prisutnost nematoda u zemljištu. Laboratorijskom analizom obolelih biljaka utvrđeno je prisustvo nematode Meloidogine arenaria. Ova vrsta nematode je tipična za tropske regione, ali zbog globalnog zagrevanja i klimatskih promena mogla bi postati ozbiljan problem i u regionima sa kontinentalnom klimom.

 

Nematode su veličine 1-2 mm, stanovnici su zemljišta i endoparaziti i izazivači gala korena. Iz jaja se pile larve, koje se aktivno kreću kroz zemljište, i pronalaze koren biljke domaćina. Hrane se bodenjem i sisanjem ćelijskog sadržaja pomoću usnih bodlji   tzv. stileta. Nakon ubušivanja u korenov sistem, larve počinju da se hrane, pri čemu dolazi do razaranja biljnih ćelija.

Ograničeno su pokretljive, tako da je za njihovo širenje najvažnija aktivnost ljudi, tj. transport zaraženog biljnog materijala. Na okolne parcele zemlja se lako širi mehanizacijom, a glavni rizik od širenja na veća rastojanja je zemlja sa cistama nematoda na krtolama krompira.

Za suzbijanje nematoda u krompiru najvažnije je da se proizvođači pridržavaju preventivnih mera suzbijanja, od kojih je najvažnije poštovanje plodoreda. Poštovanjem plodoreda moguće je uticati na nivo populacije ove štetočine. Period gajenja krompira u plodoredu sa drugim kulturama (žitarice, kukuruz,suncokret,leguminoze,voćnjak), mora biti dovoljno dug, tako da do sledeće sadnje krompira prođe 3-5 godina. Osim plodoreda preporučuje se gajenje tolerantnih sorti i setva biljaka koje imaju izvesno dejstvo na nematode: facelija, heljda, slačica, neven.

Kod nas nema registrovanih nematocida za suzbijanje nematoda u krompiru.

Suzbijanje nematoda je komplikovano i zahtevno, pa je preporuka proizvođačima da primenjuju preventivne mere zaštite, kako ne bi došlo do zaraze.

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Subotica, usevi krompira se nalaze u fazi od većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99). 

 

 

U regionu Subotice krompir se gaji uglavnom za rano vađenje, samo manji broj parcela se ostavlja za skladištenje u magacine.

 

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) do danas nije registrovan ulov odraslih jedinki.  Zbog niskih brojnosti kako ove, tako i prethodnih godina, region Subotica se ne smatra područjem sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja brojnosti populacije, preporuka je svim proizvođačima krompira, pogotovo onima koji kasnije vade krompir, da preduzmu sledeće preventivne mere kontrole:  

-          Vađenje krtola obaviti u što kraćem roku,

-          Nakon vađenja krtola krompira, ne ostavljati ih na parcelama, već ih što pre uneti u skladišta,

-          U skladištima održavati temperaturu ispod 10°C,

-          Na prozore u skladištima postaviti mreže da se spreči ulazak moljca u skladište

-          Na parcelama stalno održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem, kako bi se sprečilo polaganje jaja na krtole.

Obzirom da je na našem terenu zastupljena i postrna sadnja krompira, nastavljamo sa praćenjem ove štetočine.

Stanje useva postrnog krompira

Na području delovanja RC Subotica u toku je proizvodnja postrnog krompira koji se nalazi u fenofazi pred zatvaranje redova,  od 50 do 80% biljaka zatvara redove ( BBCH 35-38). Ova proizvodnja u poslednjih nekoliko godina zauzima sve veće površine i odvija se na peskovitim zemljištima koja se veoma brzo zagrevaju i u uslovima intenzivnog navodnjavanja i đubrenja.

Vizuelnim pregledima biljaka krompira utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlienata) u indeksima napada: larve 3 , imaga 1,25, jajna legla 0,75.

 

Slika-Jajno leglo krompirove zlatice

 

Takođe, prilikom pregleda su registrovani i simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) u niskim procentima napada, svega nekoliko procenata biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja monitoring ove proizvodnje krompira i signaliziraće vreme za tretman.

Pregled krompira

RC Subotica

Punkt Palić

Phytophtora infestans – plamenjača krompira

Vizuelnim pregledom parcele krompira 24.5.2013. - sorte Aladin i Kuroda je ustanovljeno da nakon dva uslova za infekciju patogenom ( Phytophtora infestans ) nisu ustanovljeni simptomi na biljkama. Usev krompira je neujednačeno nikao , faza BBCH 201-204  ( vidljivi prvi izdanak , drugi izdanak , ... 4 izdanak u osnovi ).

Po modelu prognoziranja No Blight po parametrima : suma padavina, srednja relativna vlaga vazduha, srednja temperatura vazduha - moguće infekcije su predviđene :

-7.maja ( broj 5 – 7.6 mm suma padavina, 45% relativna vlaga vazduha, sr.temp. 17.53 o C ) ;

-12.maja (broj 5 – 0.2 mm suma padavina, 72 % relativna vlaga vazduha , sr.temp. 14.54 o C  ) .

Po modelu Phytophtora infestans po parametrima : dužina vlaženja lista, broj sati sa 100% ispunjenim uslovima, suma padavina u toku trajanja uslova, srednja dnevna temperatura u vreme trajanja uslova - moguće infekcije su predviđene:

-7.maja ( prvi uslov sa 19 sati vlaženja lista , 16 sati sa 100 % ispunjenim uslovima , 13 mm padavina , 16.38 o C sr.dnevne temp.);

-12.maja ( drugi uslov sa 13 sati vlaženja lista , 10 sati sa 100 % ispunjenim uslovima , 0 mm padavina , 14.69 o C sr.dnevne temp. – prethodno je palo 20.2 mm padavine!)

Leptinotarsa decemlineata-krompirova zlatica

Na istim parcelama je konstatovano prisustvo imaga krompirove zlatice-dopunski se krane,kopuliraju. Sveža jaja su konstatovana na malom broju biljaka sa indeksom napada 0,25 %. Ne preporučuju se mere protiv ove štetočine u ovakvom stanju.

imaga krompirove zlatice jaja krompirove zlatice

velika slika                       velika slika

RC Subotica će i dalje pratiti razvoj patogena i štetočina u usevima krompira i na vreme obaveštavati proizvođače o mogućim merama zaštite.