Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Usevi ili zasadi
Registrovana pojava simptoma Erwinia amylovora u zasadima jabučastog voća

Na području koje pokriva RC Smederevo u zasadima jabuke i  kruške registrovana je pojava Erwinia amylovora- prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća.

 Česte   padavine u cvetanju kao i optimalne vrednosti temperatura su omogućile ostvarenje  infekcije ovom bakterijom.Takvi uslovi su se nastavili i nakon cvetanja što je pogodovalo širenju ove bolesti.

 

 

 zasad jabuke sa simptomima Erwinie amylovore

 

 

simptom na kruški

 

     Preporuka proizvođačima da ukoliko imaju simptome ove bolesti u voćnjacima primene mehaničke mere zaštite. Zaražene grančice se otklanjaju pri čemu se odseca i do 30cm  zdravog letorasta u kome se nalazi bakterija, a još uvek nije došlo do ispoljavanja simptoma.Pribor i alat koji se koriste treba dezinfikovati posle svakog reza kao i mesto preseka.

Za dezinfekciju koristiti  70% alkohol. Sa ovom merom treba sačekati suvo i toplo vreme sa dužim osunčavanjem, kako bi se biljke osušile, da ne bi došlo do širenja bakterije. Sve što je otklonjeno obavezno izneti iz voćnjaka i spaliti.Nakon toga zasade isprskati bakarnim preparatom u koncentraciji do 0,05%.

Registrovani simptomi prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabuke i kruške Erwinia amylovora na jabučastom voću
Na području delovanja RC Smederevo u zasadima jabuke , kruške i dunje registrovana je pojava simptoma prouzrokovača Erwinia amylovora – bakterije koja prouzrokuje sušenje vrhova grana i grančica jabučastog voća.Nestabilno vreme, velika količina padavina tokom cvetanja, kao i razvučeno cvetanje, prisustvo infektivnog materijala iz prethodne vegetacije omogućilo je ostvarivanje infekcije od ove bolesti.
U narednom periodu posle stabilizacije vremenskih neprilika najavljuje se period sa visokim temperaturama,  visokom vlažnošću vazduha, pojavi insekata koji će pogodovati širenju ove bolesti. Preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade jabučastog voća i ukoliko primete karakteristične simptome ove bolesti – vrhovi mladara povijeni u vidu pastirskog štapa, a lišće u blizini tamne boje i ne opada, preduzmu sladeće mere:
 • Ukloniti sve zaražene grane i grančice, tako da rez bude 30cm u zdravo tkivo
 • U danu kada se izvodi uklanjanje zaraženih biljnih delova, vreme mora biti sunčano, suvo i u narednih 48 sati ne sme biti padavina
 • Prilikom sečenja zaražene delove pažljivo uklanjati, po mogućstvu pre reza staviti u pvc vreće, da bi se otklonila mogućnost dodirivanja sa zdravim biljnim delovima
• Pre svakog reza, neophodno je alat za orezivanje potapati u dezinfekciono sredstvo
 • Radnici koji orezuju treba da imaju rukavice i da pre svakog reza dezinfikuju ruke
 • Odsečene biljne delove odlagati u prikolice sa visokim stranicama da ne bi došlo do dodirivanja zaraženih i zdravih biljnih delova
 • Rane na biljkama od rezova, neophodno je dezinfikovati sa 3% rastvorom bakarnog preparata
 • Voditi računa da se prilikom orezivanja ne stvaraju nove rane na biljkama • Uklonjene zaražene biljne delove obavezno spaliti
• Uklanjanje sekundarnih cvetova
• U zaraženim voćnjacima ograničava se kretanje ljudi i mašina za rad i sprovodi se dezinfekcija obuće, odeće i alata
• U zaraženim voćnjacima neophodno je suzbijanje insekata koji prenose zaraze . Zaražene biljke je potrebno obeležiti i nakon 7 odnosno 14 dana ponovo pregledati.
 
simptom na jabuci
 
simptom na dunji