Skip to main content

Smederevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Smederevo > Usevi ili zasadi
Prvi ulov breskvinog smotavca
Na području delovanja RC Smederevo u zasadu breskve, prati se let leptira breskvinog smotavca - Cydia molesta. Prvi ulov ove štetočine zabeležen je na punktu Selevac 28.3.2016. godine na 68,88 DDC od 01. januara 2016. godine, što je petnaestak dana ranije u odnosu na predhodnu godinu. Fenofaza breskve je po BBCH skali 69 - kraj cvetanja. RC Smederevo nastavlja sa daljim praćenjem dinamike leta breskvinog smotavca.
Prvi ulov breskvinog smotavca

RC Smederevo  prati prvu pojavu i dinamiku leta breskvinog smotavca ( Cydia molesta ) na lokalitetu Suvodol i Selevac  u zasadima bresaka. Feromonske klopke na oba lokaliteta su postavljene u zasadima  9.04. ( lokalitet Suvodol ) i 13.04. u zasadu breskve u (Selevcu).

Prvi ulov na feromonskim klopkama u Suvodolu zabeležen je 16.04.2015.godine na 82,02 DDC od 1.januara. U Selevcu  prvi ulov je registrovan  17.04.2015. na 105,54 DDC od 1.januara.

 

Na lokalitetu Smederevo breskve se u zavisnosti od sorte  nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja.

 

 RC Smederevo nastavlja sa daljim praćenjem dinamike leta breskvinog smotavca.